COL·LECCIONS

BaDeMar

BaDeMar és una base de dades de referències bibliogràfiques d’articles de revistes, congressos i premsa que rebem a la biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona. S'actualitza setmanalment.

Va néixer de la necessitat dels estudiants de trobar informació que sol aparèixer en publicacions periòdiques especialitzades del sector marítim i que no s'indexa en la majoria de bases de dades comercials. L’abast del contingut, no exhaustiu, s’ha anat ampliant potenciant els temes punters i d’innovació tecnològica. També inclou referències tècniques que interessen a personal docent i investigador.

Les matèries que cobreix són: disseny i construcció naval; motors i màquines navals; descripció, equipament, manteniment i reparació del vaixell; seguretat marítima; contaminació marítima; navegació, maniobra, estiba, resistència i propulsió dels vaixells; transport marítim; operacions portuàries; economia marítima; innovacions tecnològiques; història marítima local, i temes relacionats amb la Facultat (història, estudis i activitats).


Darrera actualització: 22/09/2021