COL·LECCIONS

Com es consulta?

El cercador permet posar una o més paraules. Els resultats que obtindrem seran aquells que continguin la paraula o les paraules en qualsevol dels camps.

Cal tenir en compte que:

 • No utilitzem accents donat que la base de dades no els reconeix. De manera que si posem “nàutica” (amb accent) no sortirà cap resultat. S’ha de buscar per “nautica” (sense accent).
 • L’idioma utilitzat en el camp de matèries i comentaris és el català.
 • La paraula o frase pot ser en qualsevol idioma. Si es busca en anglès es recuperaran els registres que continguin aquella paraula en el títol de l’article o de la font.

A través dels desplegables podem triar les següents opcions:

 • Seleccionar si es vol cercar per:
  • Totes les paraules: busca les referències que continguin totes les paraules dins d’un mateix registre. Ex: Si cerquem “offshore eolica” recuperarà els registres que continguin: offshore i eolica
  • Alguna de les paraules: busca els resultats que continguin una o més de les paraules. Ex: Si cerquem “vaixell buc” recuperarà els registres que continguin: ”vaixell” o ”buc” o les dues.

 • Es poden fer cerques per:

  • Paraula clau general: busca el paraula en tots els camps.

  • Paraula clau títol: busca la paraula o paraules en el títol de l’article.

  • Paraula clau d’autor: busca la paraula o paraules en el camp autor.

  • Paraula clau de matèria: busca la paraula o paraules en la matèria del desplegable.

 • Seleccionar la publicació:

A través d’un desplegable, podem indicar a quina revista o publicació volem buscar la paraula.
Ex. Paraula general: “Offshore” i Publicació “Sea Technology”

 • Seleccionar una matèria:

A través d’un desplegable, podem indicar quina matèria concreta volem

Un cop executada la cerca obtenim els resultats, el nombre de pàgines de resultats obtinguts i podem escollir l’ordre de visualització:

De cada resultat obtenim:

 • Títol de l’article (en negreta)
 • Autor (o autors)
 • Publicació (on trobem la informació: revista, acta de congrés, llibre...)
 • Numeració i paginació (per poder localitzar l’article concret, el capítol de llibre...)
 • Any de publicació
 • Matèria/es
 • Enllaç o URL (si és electrònic)
 • Comentaris
 • Topogràfic (ubicació dins la biblioteca, excepte les revistes)

Els resultats es poden ordenar de forma ascendent o descendent per:

 • Títol
 • Autor
 • Publicació
 • Any de publicació

Els resultats es poden exportar a un arxiu d’Excel.

  Per qualsevol dubte, contacteu amb la biblioteca

 


Darrera actualització: 03/12/2019