SERVEIS

recerCAMINS - Estudi de la comunicació científica de la recerca a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC en SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING (2014-2018)

Cadascuna de les icones de la següent taula enllaça amb l’apartat corresponent de l’informe en anglès dedicat a Soil mechanics and geotechnical engineering.

Metodologia Publicacions Autors i coautors Institucions Matèries
Revistes i congressos Citacions Autors citats Més citats Matèries de citacions

 

Aquest estudi forma part de recerCAMINS UPC, un conjunt de treballs, elaborats per la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) i dedicats a oferir una visió representativa de la producció científica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC en una selecció de temes de l’àmbit de l'Enginyeria Civil. La base de l'estudi recerCAMINS UPC en Soil mechanics and geotechnical engineering són els articles de revista i les publicacions de congressos amb autoria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC, publicats entre 2014 i 2018 i indexats a la base de dades Web of Science (WoS) a data 17/10/2019.

Trobareu més informació sobre la metodologia emprada a recerCAMINS UPC clicant en el següent enllaç.

recerCAMINS UPCLes dades en les quals es basa aquest estudi són de lliure accés i es poden descarregar clicant en el següent enllaç.

Avís: WoS permet una recuperació molt extensa, però no exhaustiva, dels autors i les matèries relacionats amb Soil mechanics and geotechnical engineering. Les possibles absències d’autors i matèries a recerCAMINS UPC provenen d’aquesta limitació.
La BRGF agraeix la col·laboració dels professors Miguel Cervera, Joan Ramon Casas i Antonio Marí, en l'elaboració dels informes recerCAMINS UPC.
recerCAMINS UPC està produït per la BRGF amb el suport de l'ETS d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Logotips

 

 

 


Darrera actualització: 22/01/2020