COL·LECCIó DE POESIA CATALANA

Dia Mundial de la Poesia

El Dia Mundial de la Poesia es commemora cada 21 de març des de l'any 1999 quan la Conferència General de la UNESCO el va proclamar.

A partir del 2007 la Institució de les Lletres Catalanes en fa promoció i difusió a les terres de parla catalana editant un poema creat per l'ocasió.

Podeu consultar i agafar en préstec algunes de les obres d'aquests autors.

 


Darrera actualització: 09/05/2023