ACTUALITAT

Acords transformatius i com gaudir d'una APC

Acords transformatius i com gaudir d'una APC

Què són els acords transformatius?

Són contractes que transformen els acords tradicionals de subscripció de revistes entre les editorials i les universitats o consorcis. Aquests acords permeten publicar en accés obert immediat articles publicats pels autors/es quan aquests/es són membres de la institució que subscriu l'acord sense pagar una APC (Article Processing Charges).

Així, els pressupostos abans destinats a "pagar per accedir" permeten passar gradualment a "pagar per publicar en accés obert". Per tant, els acords transformatius permeten publicar en accés obert una part del que el personal investigador de la institució publica en les revistes d'una editorial i a la llarga, la seva totalitat.

Com gaudir d'una APC d'un acord transformatiu?

Durant el procés d'acceptació d'un article, quan l'autor/a de correspondència indica que vol publicar en accés obert, l'editorial contacta amb el Servei de Biblioteques Publicacions i Arxius que comprova que es compleixen tots els requisits.

Amb quines editorials la UPC ha signat acords transformatius?

A Bibliotècnica us expliquem com els acords entre institucions i editorials estan evolucionant per donar suport a la publicació en accés obert immediat. En aquests moments la UPC té acords signats amb:

  • Elsevier
  • Wiley
  • Springer
  • ACS
  • altres ajuts (Frontiers, RSC, etc.)

Analitzades les APCs assignades durant el primer semestre i a partir del 23 de juny de 2022, s'amplia l'assignació d'APCs per grup de recerca a un màxim de 8, sense limitar-ne un nombre específic per editorial.