SERVEIS

La producció científica del Campus de Terrassa 2017

Aquesta pàgina recull les dades més rellevants de l’informe Articles indexats publicats per investigadors del Campus de Terrassa: 2017 disponible a UPCommons.

Aquest informe s’elabora anualment, des de 2010, i inclou els treballs publicats per investigadors/es del Campus de Terrassa en revistes indexades al Journal Citation Report  (JCR) cada any.

 

A l'any 2017 es van publicar 241 articles en revistes indexades al JCR. Es poden consultar tots els articles a l’informe complet.

L’evolució mostra com, des del 2010, hi ha hagut un increment continu en el nombre d’articles indexats  fins el 2015. Es va passar de 196 a 284 articles publicats. Els dos darrers anys, però, el nombre de publicacions indexades  ha baixat. Aquest descens ha estat més acusat en el darrer any (37 articles menys que al 2016).

 

 

 

Accés obert

Del 241 articles indexats al 2017, hi ha 215 (un 89,2%) que es poden consultar en accés obert. Es distribueixen de la manera següent:

Accés obert

Via verda

172

Via daurada

43

Accés tancat

26

 

Sota la via daurada trobem 43 articles que han estat publicats en revistes d’accés obert. Sota la via verda trobem 172 articles que han estat dipositats a UPCommons i que estaran disponibles en accés obert respectant les condicions de les revistes (versió de l’article i període d’embargament adequats)

 

 

 

 

 

Al 2017, 222 investigadors de Campus de Terrassa van aparèixer en un o més articles indexats al JCR. Es poden consultar tots els autors a l’informe complet.

L’evolució mostra com, dels del 2010, s’ha produït un increment anual del nombre d’autors amb l’excepció dels anys 2013 i 2017. El darrer any apareixen 35 autors menys que al 2016. 

 

 

 

 

D’aquests 222 autors, hi ha 10 que van publicar 7 o més articles indexats al 2017: Puig Cayuela, Vicenç i Rodriguez Cortes, Pedro (14 articles), Riba Ruiz, Jordi Roger (11articles), Gamez Montero, Pedro (9 articles), Castilla Lopez, Roberto , Codina Macià, Esteban, Oliva Llena, Asensio i Quintanilla De Latorre, Ramon (8 articles), Haro Cases, Jaime, Staliunas, Kestutis i Xhafa Xhafa, Fatos (7 articles)

 

Mapa interactiu de la producció dels autors del Campus de Terrassa de la UPC i les seves co-autories.

 • A causa de la seva complexitat, aquest mapa triga a carregar-se. Si us plau sigui pacient.
 • Cada node està dedicat a un autor que ha publicat sobre el tema examinat en aquesta enquesta. Les vores indiquen el nombre de documents en coautoria dels autors esmentats. Els nodes en blau identifiquen els autors vinculats al Campus de Terrassa.
 • Aquest mapa inclou investigadors que han escrit almenys una publicació.
 • A causa del fet que els documents amb més de 50 autors fan impossible crear el següent mapa interactiu, aquests articles s'han eliminat per a dibuixar el gràfic.
 • Una vegada que el mapa s'hagi obert, consulti les instruccions d'ús per a aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

 

S’ha publicat articles en 184 revistes indexades diferents. Les 10 revistes amb 3 o més articles són:

ENERGIES

5

AFINIDAD

4

CHAOS

4

IET GENERATION TRANSMISSION DISTRIBUTION

4

CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS

3

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB AND GRID SERVICES

3

JOURNAL OF PROCESS CONTROL

3

PHYSICAL REVIEW A

3

SCIENTIFIC REPORTS

3

 

 

Dins dels 241 articles, trobem 15 institucions amb 5 o més col·laboracions:

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

15

CIMNE - CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA  

13

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA

10

IRII - INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

9

ABENGOA

8

ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS

8

BIST - BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY

6

CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

6

NASA - NATIONAL AERONAUTICS SPACE ADMINISTRATION

6

UAB - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

5

ICFO - INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES

5

TSINGHUA UNIVERSITY

5

UNIVERSITE COTE D AZUR COMUE

5

UB – UNIVERSITAT DE BARCELONA

5

UPV – UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

5

 

 

 

Dins dels 241 articles, trobem 11 països (sense constar Espanya) amb 4 o més col·laboracions:

PEOPLES R CHINA

19

FRANCE

13

ENGLAND

11

ITALY

11

USA

10

GERMANY

9

AUSTRALIA

6

MEXICO

5

RUSSIA

4

SCOTLAND

4

SWEDEN

4

 

 

Mapa interactiu de països amb coautoria en els articles indexats del Campus de Terrassa

Clicant a sobre del mapa accedireu a un mapa interactiu on podreu consultar els països on pertanyen les institucions dels coautors i el nombre d'articles per a cada país.

 

Dins les publicacions, trobem 23 grans àrees temàtiques (Web of Science) amb 5 o més articles:

ENGINEERING

86

PHYSICS

35

MATERIALS SCIENCE

26

MATHEMATICS

26

MECHANICS

23

ENERGY FUELS

21

COMPUTER SCIENCE

20

CHEMISTRY

17

AUTOMATION CONTROL SYSTEMS

16

OPTICS

15

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS

15

CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY

11

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY

11

POLYMER SCIENCE

11

ASTRONOMY ASTROPHYSICS

8

INSTRUMENTS INSTRUMENTATION

8

OPHTHALMOLOGY

8

BUSINESS ECONOMICS

7

OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE  

7

THERMODYNAMICS

7

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY

6

METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES

6

WATER RESOURCES

5

 

 

Mapa interactiu de les categories WoS assignades als articles d'autors del Campus de Terrassa.

 • Cada node indica el nombre d'articles de revista indexades sota la categoria especificada. Les vores indiquen el nombre de documents relacionats amb els temes enllaçats.
 • Un cop obert el mapa, consulteu les instruccions d'ús per aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

 

Al 2017 s'han publicat 126 articles en revistes situades al primer quartil d'alguna àrea temàtica del JCR.

La distribució per quartils dels 241 articles indexats és la següent:
 

 

 

 

Els 3 articles publicats a revistes amb un factor d'impacte més gran són:

LIU, Q.; ROMERO-GOMEZ, P.; MANTILLA-PEREZ, P.; COLODRERO, S.; TOUDERT, J.; MARTORELL, J., 2017. A Two-Resonance Tapping Cavity for an Optimal Light Trapping in Thin-Film Solar Cells. ADVANCED ENERGY MATERIALS, vol. 7, no. 18. ISSN 1614-6832. DOI 10.1002/aenm.201700356.
Factor impacte 2017 = 21.875

LIU, Q.; TOUDERT, J.; LIU, F.; MANTILLA-PEREZ, P.; MONTES BAJO, M.; RUSSELL, T.P.; MARTORELL, J., 2017. Circumventing UV Light Induced Nanomorphology Disorder to Achieve Long Lifetime PTB7-Th:PCBM Based Solar Cells. ADVANCED ENERGY MATERIALS, vol. 7, no. 21. ISSN 1614-6832. DOI 10.1002/aenm.201701201.
Factor impacte 2017 = 21.875

COLODRERO, S.; ROMERO-GOMEZ, P.; MANTILLA-PEREZ, P; MARTORELL, J., 2017. Nanoparticle Assisted Mechanical Delamination for Freestanding High Performance Organic Devices. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, vol. 27, no. 2. ISSN 1616-301X. DOI 10.1002/adfm.201602969.
Factor impacte 2017 = 13.325

 

 

A data 31.12.2018 els 241 articles indexats havien rebut 754 citacions. 185 articles havíen rebut com a mínim una cita. 5 d'aquests havien rebut 15 o més citacions:

28 citacions – DU, W.-B.; LIANG, B.-Y.; YANG, G.; LORDAN, O.; CAO, X., 2017. Identifying vital edges in Chinese air route network via memetic algorithm. CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS, vol. 30, no. 1, pp. 330-336. ISSN 1000-9361. DOI 10.1016/j.cja.2016.12.001.

23 citacions – BREVIK, I.; GRON, O.; HARO, J.; ODINTSOV, S.D.; SARIDAKIS, E.N., 2017 Viscous cosmology for early- and late-time universe. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D, vol. 26, no 14, art. 1730024. ISSN 0218-2718. DOI 10.1142/S0218271817300245.

22 citacions – SCHIEBER, T.A.; CARPI, L.; DIAZ-GUILERA, A.; PARDALOS, P.M.; MASOLLER, C.; RAVETTI, M.G., 2017. Quantification of network structural dissimilarities. NATURE COMMUNICATIONS, vol. 8. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/ncomms13928.

21 citacions – PIRES, A.; Morato, J.; Peixoto, H.; Botero, V.; Zuluaga, L.; Figueroa, A., 2017. Sustainability Assessment of indicators for integrated water resources management. Science of the total environment, vol. 578, pp. 139-147. ISSN  0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2016.10.217.

16 citacions – MONADI, M.; GAVRILUTA, C.; LUNA, A.; CANDELA, J.I.; RODRIGUEZ, P., 2017. Centralized Protection Strategy for Medium Voltage DC Microgrids. IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, vol. 32, no. 1, pp. 430-440. ISSN 0885-8977. DOI 10.1109/TPWRD.2016.2600278.

 

 

L'impacte normalitzat es calcula comparant les cites rebudes pels articles indexats del Campus de Terrassa en una àrea amb la mitjana mundial del mateix àmbit temàtic. Ens permet comparar, per tant, l'impacte d'articles de diferents àmbits temàtics.

Les dades corresponents a tot el món s'han estret de ESI (Essential Science Indicators). Aquesta eina mostra estadístiques que permeten estudiar les tendències en investigació científica. Divideix el coneixement en 22 àrees de recerca. Cada revista està assignada a una d'aquestes àrees. Més informació: http://ipscience-help.thomsonreuters.com/inCites2Live/8300-TRS.html

Per fer aquest informe s’han contemplat les 12 categories ESI presents a 5 o més articles indexats del Campus de Terrassa publicats el 2017:

Camp de recerca ESI

Àrees de recerca WoS representades

Public. WoS

Cites rebudes WoS

Cites/pub. WoS

ESI citation rate

Impacte normalitzat

Biology & Biomechistry

- Biochemistry molecular biology
- Biophysics

7

18

2.57

2.55

1.01

Chemistry

- Chemistry
- Crystallography
- Electrochemistry
- Spectroscopy
- Thermodynamics

23

53

2.30

3.04

0.76

Clinical Medicine

- Oncology
- Ophthalmology
- Radiology nuclear medicine medical imaging
- Surgery

23

24

2.00

2.00

1.00

Computer Science

- Computer Science
- Telecommunications

22

55

2.50

1.42

1.76

Economy & Business

- Business economics

7

7

1.00

0.97

1.03

Engineering

- Automation Control Systems
- Construction Building Technology
- Energy Fuels
- Engineering
- Instruments Instrumentation
- Mechanics
- Nuclear Science Technology
- Operations Research Management Science
- Science Technology Other Topics
- Transportation

138

418

3.03

1.77

1.71

Environment/ Ecology

- Environmental Sciences Ecology
- Public Environmental Occupational Health
- Water Resources

13

46

3.54

2.07

1.71

Geosciences

- Geochemistry Geophysics
- Geology
- Meteorology Atmospheric Sciences
- Physical Geography
- Remote Science

10

37

3.70

1.94

1.91

Materials Science

- Materials Science
- Metallurgy Metallurgical Engineering
- Polymer Science

35

93

2.66

3.08

0.86

Mathematics

- Mathematics

26

47

1.81

0.70

2.58

Physics

- Optics
- Physics

44

107

2.43

2.35

1.03

Space Science

- Astronomy Astrophysics

8

42

5.25

3.64

1.44

 

ESI ofereix la mitjana mundial de cites rebudes durant un any concret per a cada àrea de recerca (ESi citation rate). La comparació entre la mitjana de cites rebudes a WoS pels articles del Campus de Terrassa i la mitjana mundial ens donarà l'impacte normalitzat:

Cal tenir present que un mateix article por estar en més d'una àrea de recerca Web of Science.

Les cites rebudes a WoS s'han estret el 7.12.2018.

Les ESi citation rates corresponents s'han estret a 15.11.2018.

 

 

Les Altmetrics molt sovint s'han presentat com a métriques alternatives a les utilitzades tradicionalment, com són el factor d'impacte de les revistes i els índexs personals de citació com l'índex h. Les almetrics d'un article van més enllà del seu nombre de cites, cobreixen altres aspectes del seu impacte, com són el nombre de bases de dades i de coneixement que la refereixen, les seves visualitzacions, les seves descàrregues, o les seves mencions en els mitjans de comunicació social i en els mitjans de notícies.

Per fer aquest informe hem utilitzat l'Altmetric Attention Score(Altmetric.com). Es tracta d’un indicador compost (mitjana ponderada de mesures i fonts heterogènies) que vol mesurar l’atenció rebuda a Internet i és utilitzat tant per UPCommons com per FUTUR.

 

Dels 241 articles indexats, aquests són els 10 articles amb un valor "Altmetric" més alt a 10 a data 10.12.2018:

Altmetric = 329 – Lang, T.; Pédeboy, S.; Rison, W.; Montaña, J.,... et al., 2017. WMO world record lightning extremes: longest reported flash distance and longest reported flash duration. Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 98, no 6, pp. 1153-1168. ISSN 0003-0007. DOI 10.1175/BAMS-D-16-0061.1.

Altmetric = 62 – JEDYNAK, M.; PONS, A.J.; GARCIA-OJALVO, J.; GOODFELLOW, M., 2017. Temporally correlated fluctuations drive epileptiform dynamics. NEUROIMAGE, vol. 146, pp. 188-196. ISSN 1053-8119. DOI 10.1016/j.neuroimage.2016.11.034.

Altmetric = 45 – SCHIEBER, T.A.; CARPI, L.; DIAZ-GUILERA, A.; PARDALOS, P.M.; MASOLLER, C.; RAVETTI, M.G., 2017. Quantification of network structural dissimilarities. NATURE COMMUNICATIONS, vol. 8. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/ncomms13928.

Altmetric = 21 – LIU, Q.; ROMERO-GOMEZ, P.; MANTILLA-PEREZ, P.; COLODRERO, S.; TOUDERT, J.; MARTORELL, J., 2017. A Two-Resonance Tapping Cavity for an Optimal Light Trapping in Thin-Film Solar Cells. ADVANCED ENERGY MATERIALS, vol. 7, no. 18. ISSN 1614-6832. DOI 10.1002/aenm.201700356.

Altmetric = 16 – Crouzet, N.; McCullough, P.; Long, D.M;... Garcia-Melendo, E., 2017. Discovery of XO-6b: A Hot Jupiter Transiting a Fast Rotating F5 Star on an Oblique Orbit. Astronomical journal, vol. 153, no. 3, art. 94. ISSN 0004-6256. DOI 10.3847/1538-3881/153/3/94.

 Altmetric = 15 – ALAMUS, R.; BARA, S.; CORBERA, J.; ESCOFET, J.; PALA, V.; PIPIA, L.; TARDA, A., 2017. Ground-based hyperspectral analysis of the urban nightscape. ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, vol. 124, pp. 16-26. ISSN 0924-2716. DOI 10.1016/j.isprsjprs.2016.12.004.

Altmetric = 12 – LIU, Q.; TOUDERT, J.; LIU, F.; MANTILLA-PEREZ, P.; MONTES BAJO, M.; RUSSELL, T.P.; MARTORELL, J., 2017. Circumventing UV Light Induced Nanomorphology Disorder to Achieve Long Lifetime PTB7-Th:PCBM Based Solar Cells. ADVANCED ENERGY MATERIALS, vol. 7, no. 21. ISSN 1614-6832. DOI 10.1002/aenm.201701201.

Altmetric = 12 – MALAGARRIGA, D.; VILLA, A.E.P.; GARCIA-OJALVO, J.; PONS, A.J., 2017. Consistency of heterogeneous synchronization patterns in complex weighted networks. CHAOS, vol. 27, no. 3. ISSN 1054-1500. DOI 10.1063/1.4977972.

Altmetric = 11 – MARTINEZ-MERINO, L.I.; ALBAREDA-SAMBOLA, M.; RODRIGUEZ-CHIA, A.M., 2017. The probabilistic p-center problem: Planning service for potential customers. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 262, no. 2, pp. 509-520. ISSN 0377-2217. DOI 10.1016/j.ejor.2017.03.043.

Altmetric = 10 – Sanchez-Lavega, A.; Rogers, J.; Orton, G.; Garcia-Melendo, E., et al., 2017. A planetary-scale disturbance in the most intense Jovian atmospheric jet from JunoCam and ground-based observations. Geophysical research letters, vol. 44, no 10, p. 4679-4686. ISSN 0094-8276. DOI 10.1002/2017GL073421.

 

 

Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web of Science.

Aquest recurs recull els articles d'investigadors del Campus de Terrassa de la UPC que compleixin les condicions següents:

 • Hagin estat publicats durant l'any 2017.

 • Els autors signin com a investigadors del Campus de Terrrassa de la UPC o d'alguna de les seves escoles.

 • Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) en l'edició del 2017.

Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Medeley) per a la presentació de la bibliografia.

Els diferents informes presentats en aquest recurs s'han generat a partir de l'aplicació de les opcions "Analyze Results" i "Create Citation Report" als resultats obtinguts.

Per a cada autor del Campus s'ha afegit un enllaç a la fitxa de l'investigador de FUTUR: Portal de la Producció Científica dels investigadors de la UPC. Per a cada article s'ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç al DOI de la publicació.

La manca d'algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d'aquestes causes:

 • Articles que no hagin estat incorporats a la base de dades Web of Science (ISI).

 • Articles en què no apareix la menció del Campus de Terrassa a la signatura dels autors.

 • Errades en la indexació a la base de dades.

En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.campus.terrassa@upc.edu.

 


Darrera actualització: 12/02/2020