PORTAL úNIC UPC PER A LA GESTIó DE DADES DE RECERCA

Portal únic UPC per a la Gestió de Dades de Recerca

Portal únic UPC per a la Gestió de Dades de Recerca

El nou portal de dades de recerca vol millorar el suport a la gestió de dades de recerca a la UPC a través d'una finestreta única d'atenció a l'investigador en la que hi participen l'Àrea de Recerca, l'Àrea TIC, l'Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos, el Comitè d'Ètica, l'Escola de Doctorat i el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius que és qui coordina aquest projecte.

Els objectius específics d'aquest web són:

  1. Informar dels diferents aspectes a tenir en compte en relació a les dades de recerca i en les diferents fases d’un projecte.
  2. Direccionar a pàgines de diferents serveis i unitats de la UPC on obtenir més informació.
  3. Indicar adreces de contacte per a resolució de dubtes o suport.   

El portal s'adreça a:

  • personal investigador de la UPC que participa en projectes en els quals la gestió de dades és un requeriment dels ens finançadors (Horizon 2020, Horizon Europe, AEI, etc.)
  • qualsevol investigador/a de la UPC que realitza una activitat de recerca (tesi doctoral, treball acadèmic, etc.) de forma individual o en grup.

El portal, a més, ofereix un punt de contacte únic per a resoldre dubtes i atendre les vostres demandes: ciencia.oberta@upc.edu