OBERTURA EXTRAORDINàRIA EXàMENS FINALS

Obertura extraordinària exàmens finals

Obertura extraordinària exàmens finals

Obertura de caps de setmana en algunes biblioteques.

Dissabte 3 i diumenge 4 tindreu obertes:

  • Barcelona Campus Nord - Biblioteca Rector Gabriel Ferraté - de 9:00 a 21:00 h.
  • Biblioteca del Campus de Terrassa - de 9:00 a 21:00 h
  • Biblioteca del Campus Manresa - de 9:00 a 21:00 h
  • Barcelona - Biblioteca ETSEIB - de 9:00 a 20:30 h

Consulteu els horaris a la web o a l'app UPC.