GRATUïTAT EN LA PETICIó D'ARTICLES DE REVISTA VIA PRéSTEC INTERBIBLIOTECARI

Gratuïtat en la petició d'articles de revista via préstec interbibliotecari

Gratuïtat en la petició d'articles de revista via préstec interbibliotecari

Si ets estudiant, PDI o PAS de la UPC, utilitza el Servei de Préstec interbibliotecari per demanar de manera gratuïta reproduccions d'articles de revista o de capítols de llibre que no es troben disponibles a les Biblioteques de la UPC.

Més informació