COL·LECCIONS

Col·leccions

La biblioteca disposa d'un fons, especialitzat en matemàtiques i estadística, de gairebé 19.000 documents.  Els documents estan ordenats seguint la classificació de l'American Mathematical Society.

Tot i que els usuaris poden disposar també de les col·leccions de la resta de biblioteques UPC, les col·leccions pròpies de la Biblioteca de la FME són:

 

 

Recull de les guies docents de l'FME des de la creació de la facultat el curs 1992-1993 fins l'actualitat.

Accés a les Guies docents de l'FME

Recull dels llibres recomanats a les assignatures de les titulacions de l'FME.

Accés a la bibliografia recomanada del curs actual

Podeu recuperar els documents comprats per totes les biblioteques UPC en matemàtiques i estadística.

Accés als documents comprats per la Biblioteca FME.

Formulari de sol·licitud de compra de documents.

 

Recull dels llibres electrònics en  matemàtiques i estadística.

Recordeu de tenir el botó eBIB instal·lat al vostre navegador per accedir a les col·leccions digitals.

Per qualsevol dubte o qüestió contacteu amb nosaltres: biblioteca.fme@upc.edu.

 

Recull de llibres electrònics de la Guia Docent de les assignatures de l'FME.

Llibres digitals UPC 

Recull de llibres digitals de matemàtiques i estadística editats per  la UPC.

Lecture notes in mathematics  

Sèrie de llibres en el camp de les matemàtiques editats per Springer.

ScienceDirect e-books

Accés a tots els productes oferts per Elsevier: ScienceDirect i Scopus. 

Springer-Link ebooks

Accés al text complet dels llibres publicats per Springer-Verlag.

IngeBooks

Accés a llibres de textos universitaris de matemàtiques i estadística.

 

Revistes electròniques

Accés a revistes electròniques de matemàtiques i estadístiques en subscripció i d'accés obert.

Bases de dades

Recull de bases de dades dins l'àmbit de les matemàtiques i l'estadística.

Accés als Treballs acadèmics de l'FME

Normativa acadèmica de l'FME reguladora dels treballs acadèmics

Normativa acadèmica (Treball Final de Grau i Treball Final de Màster)

Dipòsit i consulta a la biblioteca

Els treballs acadèmics (TFG, TFM, PFC i PT), disponibles tant en suport físic a la biblioteca com en suport electrònic al dipòsit institucional Treballs acadèmics UPC (prèvia autorització de l'autor), pertanyen a les titulacions de l'FME.

Qualsevol d'aquests treballs es pot localitzar mitjançant el Catàleg de les Biblioteques de la UPC.

Les condicions de consulta dels treballs acadèmics existents a la biblioteca en suport físic (format paper o CD/DVD) són:

  • Els treballs amb data anterior a 2007 tenen una nota superior a 8.
  • Atès que són obres no publicades, la seva consulta s'ha de fer "in situ" (estan exclosos de préstec).
  • Es poden trobar directament a les prestatgeries, classificats amb signatures topogràfiques tipus "TFG xx Abc", "TFM xx Abc", "PFC xx Abc" o "PT xx Abc", on "xx" correspon a les sigles de la titulació i "Abc" a les tres primeres lletres del cognom de l'autor
  • Els treballs en CD/DVD no estan en accés lliure. S'han de demanar al taulell de préstec.
  • A partir del curs 2017/2018, els treballs dels quals no s’ha autoritzat la seva difusió (a nivell d’autor i/o empresa) no estan disponibles a la biblioteca.

Més de 3.500 exàmens de l'FME estan disponibles al Dipòsit d'exàmens de la UPC.

Segons estableix el punt 2.6 de la Normativa d'exàmens de l'FME

Un cop fet l’examen, el professor  dipositarà els enunciats a la intranet docent de l’assignatura des d’on el personal de biblioteca els recuperarà. . Opcionalment podrà dipositar també la solució.

 

Des del curs 2003-2004 la Facultat de Matemàtiques i Estadística dedica el curs a una personalitat eminent en el camp de les matemàtiques i l'estadística.

Cada curs la Biblioteca de l'FME elabora un web on es recull informació bibliogràfica i documental per donar suport a les activitats que es realitzin al llarg dels cursos al voltant dels matemàtics o matemàtiques escollits.

 

Web de la personalitat del curs

 

 

Recull de recursos d'universitats i ciutats on l'FME té convenis de mobilitat.

Accés al portal de mobilitat

Accés als actes gravats de l'FME: conferències, lliurament de diplomes, etc.

Accés a Zonavideo.

Portal que dona accés tant al fons bibliogràfic de la biblioteca, com a enllaços web sobre diferents tipologies de jocs, molts d'ells relacionats en el camp de les matemàtiques i l'estadística. També n'hi ha d'altres relacionats amb la igualtat de gènere i els tradicionals jocs de taula.

Accés a la Biblioteca et dona joc.


Darrera actualització: 02/11/2023