COL·LECCIONS

Col·leccions

Recursos electrònics de matemàtiques i estadística

 

Les biblioteques de la UPC han restringit l'ús de les seves instal·lacions a causa de la crisi del COVID-19. No obstant, continuem treballant des de casa per donar-vos suport oferint serveis i recursos de forma virtual.

Tot seguit trobareu un recull de les col·leccions electròniques de matemàtiques i estadística disponibles des de casa.

Recordeu de tenir el botó eBIB instal·lat al vostre navegador per accedir a les col·leccions digitals.

Per qualsevol dubte o qüestió contacteu amb nosaltres: biblioteca.fme@upc.edu.

Els recursos de color taronja indiquen que són recursos ampliats temporalment pels proveïdors degut a la crisi del COVID-19

 

 

Col·leccions de la Biblioteca de l'FME

La biblioteca disposa d'un fons, especialitzat en matemàtiques i estadística, de gairebé 19.000 documents.  Els documents estan ordenats seguint la classificació de l'American Mathematical Society.

Tot i que els usuaris poden disposar també de les col·leccions de la resta de biblioteques UPC, les col·leccions pròpies de la Biblioteca de la FME són:

 

 

Recull de les guies docents de l'FME des de la creació de la facultat el curs 1992-1993 fins l'actualitat.

Accés a les Guies docents de l'FME

Recull dels llibres recomanats a les assignatures de les titulacions de l'FME.

Accés a la bibliografia recomanada del curs actual

Podeu recuperar els documents comprats per totes les biblioteques UPC en matemàtiques i estadística.

Accés als documents comprats per la Biblioteca FME.

Formulari de sol·licitud de compra de documents.

 

Accés als Treballs acadèmics de l'FME

Normativa acadèmica de l'FME reguladora dels treballs acadèmics

Normativa acadèmica (Treball Final de Grau i Treball Final de Màster)

Dipòsit i consulta a la biblioteca

Els treballs acadèmics (TFG, TFM, PFC i PT), disponibles tant en suport físic a la biblioteca com en suport electrònic al dipòsit institucional Treballs acadèmics UPC (prèvia autorització de l'autor), pertanyen a les titulacions de l'FME.

Qualsevol d'aquests treballs es pot localitzar mitjançant el Catàleg de les Biblioteques de la UPC.

Les condicions de consulta dels treballs acadèmics existents a la biblioteca en suport físic (format paper o CD/DVD) són:

  • Els treballs amb data anterior a 2007 tenen una nota superior a 8.
  • Atès que són obres no publicades, la seva consulta s'ha de fer "in situ" (estan exclosos de préstec).
  • Es poden trobar directament a les prestatgeries, classificats amb signatures topogràfiques tipus "TFG xx Abc", "TFM xx Abc", "PFC xx Abc" o "PT xx Abc", on "xx" correspon a les sigles de la titulació i "Abc" a les tres primeres lletres del cognom de l'autor
  • Els treballs en CD/DVD no estan en accés lliure. S'han de demanar al taulell de préstec.
  • A partir del curs 2017/2018, els treballs dels quals no s’ha autoritzat la seva difusió (a nivell d’autor i/o empresa) no estan disponibles a la biblioteca.

Més de 3.500 exàmens de l'FME estan disponibles al Dipòsit d'exàmens de la UPC.

Segons estableix el punt 2.6 de la Normativa d'exàmens de l'FME

Un cop fet l’examen, el professor  dipositarà els enunciats a la intranet docent de l’assignatura des d’on el personal de biblioteca els recuperarà. . Opcionalment podrà dipositar també la solució.

 

Recull de recursos d'informació dels matemàtics o estadístics que l'FME dedica cada curs.

Accés als Matemàtics del curs

Recull de recursos d'universitats i ciutats on l'FME té convenis de mobilitat.

Accés al portal de mobilitat

Accés als actes gravats de l'FME: conferències, lliurament de diplomes, etc.

Accés a la Videoteca UPC

Portal que dóna accés tant al fons bibliogràfic de la biblioteca com a enllaços web sobre divertiments, jocs, narrativa, etc. relacionats en el camp de les matemàtiques i l'estadística.

Accés a Matemàtica recreativa


Darrera actualització: 06/05/2021