FONS HISTòRIC DE LA BIBLIOTECA DE L'ETSAB

Serveis

Serveis

 • Per consultar els llibres fons antic, cal presentar el carnet UPC o, en el seu defecte, el carnet d'investigador, el DNI o el passaport, juntament amb la butlleta o les butlletes de consulta degudament emplenades.
 • Es pot demanar de consultar vàries obres però només se’n lliurarà una cada vegada a l’usuari.
 • Cal treballar amb llapis. Es pot treballar també amb l’ordinador o dispositius electrònics de l’usuari.
 • La consulta cal fer-la sempre a la taula reservada per als documents d’accés restringit.
 • En cas d'abandonar la sala una estona, cal donar els llibres al bibliotecari de la sala. Mai deixeu els llibres sols.
 • En cas de documents en mal estat, el personal de Reserva pot denegar-ne la consulta.
 • Per a la consulta del fons cal rentar-se bé les mans abans.
 • En el cas de llibres grans, fràgils o molt antics, caldrà utilitzar el coixí que facilitarà el personal de la biblioteca i seguir les indicacions per a la seva correcta manipulació. 
 • Cal tractat el llibre amb cura sense obrir-lo excessivament tibant l'enquadernació (utilitzar coixí per a la consulta), passant les pàgines poc a poc, etc.
 • Els llibres amb enquadernacions rígides no es poden obrir en un angle superior  als 90 graus

Per encàrrec. Una empresa amb equips especialitzats fa la reproducció a càrrec del sol·licitant

Si voleu organitzar una visita al nostre fons antic, contacteu amb biblioteca.etsab@upc.edu. Indiqueu-nos: data, nombre d’assistents, llibres que us interessa veure.

Degut a la situació actual, temporalment no es poden fer visites en grup.

Si un professor vol impartir classes mostrant llibres del fons antic, aquestes es poden fer a la pròpia biblioteca. Cal contactar amb la biblioteca (biblioteca.etsab@upc.edu) amb un mínim de 15 dies d'antelació per sol·licitar la sessió.

Les condicions son les següents:

 • Cal acordar la data i hora de la sessió amb la biblioteca amb 15 dies d’antel·lació.
 • El professor ha d’enviar la llista de llibres que es volen consultar 15 dies abans de la sessió.
 • La biblioteca avalua l’estat de conservació dels llibres, confirma la possibilitat de consultar-los i prepara els materials necessaris per a la seva manipulació.
 • El màxim d’assistents a les sessions és de 10 persones (a més del professor i el personal de la biblioteca).
 • Durant la sessió hi haurà present una persona de la biblioteca per a la manipulació dels materials consultats.

Degut a la situació actual, temporalment no es poden fer sessions ni consultes en grup.


Darrera actualització: 04/07/2023