COL·LECCIONS

Guies temàtiques

Les guies temàtiques que elabora la Biblioteca Oriol Bohigas-ETSAB són bibliografies sobre temes d’arquitectura, construcció i urbanisme. Trobareu bibliografies específiques sobre edificis i aspectes urbanístics de la ciutat de Barcelona, i d’altres generals sobre cartografia, sostenibilitat, tipologies d’habitatges, etc.

Molts dels llibres, revistes i altres documents als quals adrecen aquestes guies es poden trobar a la Biblioteca Oriol Bohigas-ETSAB i/o altres biblioteques de la UPC. També inclou enllaços al text complet de documents electrònics en línia.

Les guies temàtiques estan geolocalitzades dins el portal GEOCommons, la UPC en el territori. Per recuperar-les a GEOCommons cal aplicar el filtre Tipus de documents Guies temàtiques.

 


Darrera actualització: 04/07/2023