FONS JAUME ROSELL COLOMINA

Fons

La col·lecció està formada per més de 2700 documents majoritàriament sobre història de la construcció i temàtiques afins, destacant-ne una part important en italià.

Fons general

El fons general està disponible agrupat sota la col·lecció Portal Jaume Rosell.
 

Consulta el Fons

Seccions

Relació del fons bibliogràfic estructurat segons els apartats de la biblioteca personal original. Dins de cada epígraf hi trobareu la bibliografia agrupada a mode guia de lectura recomanada amb l'objectiu didàctic de transmetre el coneixement de manera endreçada.

 

Recull d'obres de referència d'arquitectura, construcció, art, tècnica i ciència.

Llibres de referència

Entenent per "general" qualsevol història que abasti més d'una època de les 4 que són usuals: antiga, medieval, moderna i contemporània.

Història general

Des de l'aparició de l'escriptura fins la caiguda de l'Imperi Romà en el 476 d.C.

Món antic

Des del 476 d.C. a la caiguda de Constantinoble a mans dels turcs en el 1453.

Món medieval

Des del 1453 a la Revolució Francesa de 1789.

Món modern

Des de 1789 a 1880, després dels nous ordres mundials i de la Restauració a Espanya.

Món contemporani I

Des de 1880 fins a l'acabament de la Segona Guerra Mundial en el 1945.

Món contemporani II

Des de 1945 fins avui.

Món contemporani III

Reflexió i debat del present en referència a l'arquitectura i la construcció.

Reflexions

Tractats fins el segle XX i manuals sobre el món contemporani escrits pels mestres del segle XX. També s'inclouen en aquest capítol alguns llibres de construcció.

Tractats, mestres i manuals


Darrera actualització: 04/04/2024