SERVEIS

Treballs Acadèmics FIB

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) presenten Treballs Acadèmics FIB, una anàlisi de la producció acadèmica d’aquesta tipologia que es troba dipositada a UPCommons.

La tasca sistemàtica que  la biblioteca ha vingut realitzant des de l’any 2007 per preservar i indexar aquest material, permeten ara un estudi dels seus trets principals a partir d’un conjunt documental de més de 3300 documents.

Treballs Acadèmics FIB aporta dades generals sobre el conjunt de documents analitzat, però també aproximacions més detallades a les publicacions que destaquen per la quantitat de consultes rebudes i/o per la quantitat de descàrregues del seu contingut que han anat acumulant des de la seva publicació fins a l’actualitat (juny de 2019).

Els treballs acadèmics de les distintes titulacions materialitzen una riquesa intel·lectual d’enorme importància per a la FIB, i per a la UPC en general, que no havia estat tractada fins ara en els termes en que aquest estudi ho fa, permetent una aproximació inèdita a una de les fortaleses que la FIB pot exhibir en l’entorn universitari del nostre país.

Dades generals sobre el grau actual i titulacions no vigents

Especialitats del grau en Enginyeria informàtica

 

Quantitat de treballs de final de grau segons especialitats

 

Quantitat de consultes als treballs de final de grau segons especialitats

 

Quantitat de descàrregues als treballs de final de grau segons especialitats

 

Titulacions no vigents

Quantitat de treballs de final de carrera segons titulacions

 

Quantitat de consultes als treballs de final de carrera segons titulacions

 

Quantitat de descàrregues als treballs de final de carrera segons titulacions

 

Mapes interactius de nodes

Mapa interactiu dels 150 autors amb treballs de final d’estudis més consultats amb distinció de titulació/especialitat

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen totes les titulacions i especialitats vinculades a la FIB i presents a UPCommons: en groc el conjunt de titulacions d’enginyeria i enginyeries tècniques extingides, en verd el conjunt de màsters extingits, en blau el conjunt d’especialitats dels actuals graus i en lila el conjunt de màsters actualment vigents.

Mapa interactiu dels 150 treballs de final d’estudis més consultats amb distinció d'idioma

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen tots idiomes usats per a la publicació d’aquests treballs: en blau el català, en groc l’anglès i en verd el castellà.

Mapa interactiu dels 150 treballs de final d’estudis més consultats amb distinció de restricció d'accés

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen les possibles restriccions d’accés a aquests treballs: en verd l’accés obert i en vermell l’accés tancat al contingut del document.

Mapa interactiu dels 150 tutors amb treballs de final d’estudis més consultats

 • Cada node està dedicat a un tutor que ha dirigit un conjunt de treballs de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes acumulades fins a l’actualitat als treballs tutoritzats per cada professor. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada tutor.

 

Llista dels 150 treballs de final d’estudi de la FIB més consultats a UPCommons

 

Mapa interactiu dels 150 autors amb treballs de final d’estudis més descarregats amb distinció de titulació/especialitat

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament descarregat. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues del seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de descàrregues  s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen totes les titulacions i especialitats vinculades a la FIB i presents a UPCommons: en groc el conjunt de titulacions d’enginyeria i enginyeries tècniques extingides, en verd el conjunt de màsters extingits, en blau el conjunt d’especialitats dels actuals graus i en lila el conjunt de màsters actualment vigents.

Mapa interactiu dels 150 treballs de final d’estudis més descarregats amb distinció d'idioma

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament descarregat. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues  del seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de descàrregues  s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen tots idiomes usats per a la publicació d’aquests treballs: en blau el català, en groc l’anglès i en verd el castellà.

Mapa interactiu dels 150 tutors amb treballs de final d’estudis més descarregats

 • Cada node està dedicat a un tutor que ha dirigit un conjunt de treballs de final d’estudis massivament descarregat. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues acumulades fins a l’actualitat als treballs tutoritzats per cada professor. La xifra de descàrregues s’explicita a sota del nom de cada tutor.

 

Llista dels 150 treballs de final d'estudi de la FIB més descarregats a UPCommons

 

Mapa interactiu dels 10 documents de final d’estudis més consultats amb distinció del gènere de l'autor/autora

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen el gènere de l’autor/a de cada treball: en verd masculí i en lila femení.

Gràfic de la distribució cronològica de les visites als 10 documents de final d'estudis més consultats

 

Mapa interactiu dels 10 documents de final d’estudis més descarregats amb distinció del gènere de l'autor/autora

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament descarregat. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de descàrregues s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen el gènere de l’autor/a de cada treball: en verd masculí i en lila femení.

Gràfic de la distribució cronològica de les visites als 10 documents de final d’estudis més descarregats

 

La BRGF agraeix la col·laboració del professor Joan Antoni Pastor, Vicedegà de Relacions Institucionals i Internacionals de la FIB, en l'elaboració de l'informe Treballs Acadèmics FIB.
 Treballs Acadèmics FIB està produït per la BRGF amb el suport de la Facultat d'Informàtica de Barcelona.

Logotips


Darrera actualització: 11/12/2019