SERVEIS

recerCAMINS - Estudi de la comunicació científica de la recerca a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC en COMPUTATIONAL MECHANICS (2014-2018)

Cadascuna de les icones de la següent taula enllaça amb l’apartat corresponent de l’informe en anglès dedicat a Computational mechanics.

Metodologia Publicacions Autors i coautors Institucions Matèries
Revistes i congressos Citacions Autors citats Més citats Matèries de citacions

 

Aquest estudi forma part de recerCAMINS UPC, un conjunt de treballs, elaborats per la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) i dedicats a oferir una visió representativa de la producció científica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC en una selecció de temes de l’àmbit de l'Enginyeria Civil. La base de l'estudi recerCAMINS UPC en Computational mechanics són els articles de revista i les publicacions de congressos amb autoria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC, publicats entre 2014 i 2018 i indexats a la base de dades Web of Science (WoS) a data 23/10/2019.

Trobareu més informació sobre la metodologia emprada a recerCAMINS UPC clicant en el següent enllaç.

recerCAMINS UPCLes dades en les quals es basa aquest estudi són de lliure accés i es poden descarregar clicant en el següent enllaç.

Avís: WoS permet una recuperació molt extensa, però no exhaustiva, dels autors i les matèries relacionats amb Computational mechanics. Les possibles absències d’autors i matèries a recerCAMINS UPC provenen d’aquesta limitació.
La BRGF agraeix la col·laboració dels professors Miguel Cervera, Joan Ramon Casas i Antonio Marí, en l'elaboració dels informes recerCAMINS UPC.
recerCAMINS UPC està produït per la BRGF amb el suport de l'ETS d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Logotips

 

 

 


Darrera actualització: 23/01/2020