OPEN ACCESS JOURNALS TOOLKIT

Open Access Journals Toolkit

Open Access Journals Toolkit

L'Open Access Journals Toolkit cobreix diferents aspectes al llarg del cicle de vida del desenvolupament i del funcionament quotidià d'una revista d'accés obert, com ara:

  • creació de la revista
  • costos
  • personal
  • desenvolupament de polítiques
  • indexació
  • aspectes tècnics

S'ha dissenyat per donar suport a una sèrie d'usuaris, com ara editors, autors, revisors, investigadors i bibliotecaris, amb les eines necessàries per donar suport a iniciatives regionals i editorials.

El procés de disseny va començar el novembre de 2022 i va acabar el juny de 2023 i ha estat a càrrec de DOAJ (Directory of Open Access Journals) i  OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association).