NOVA VERSIó DEL PORTAL REVISTES UPC

Nova versió del portal Revistes UPC

Nova versió del portal Revistes UPC

Aquest inici de curs hem posat en funcionament la nova versió del portal Revistes UPC que dona suport a la gestió i publicació de les revistes editades per la UPC i publicades en accés obert.
El portal està implementat amb el programari Open Journal Systems (OJS), possiblement el més utilitzat en el context acadèmic per a la gestió de revistes científiques.

Entre les novetats més destacades es poden citar:

  • Nou disseny millorat i més amigable.
  • Adaptat a dispositius mòbils.
  • Integració amb l’identificador ORCID dels autors dels articles.
  • Millores en el mòdul d’estadístiques, facilitant dades de consulta de cada revista o article a partir de diferents paràmetres.
  • Millores notables en la gestió dels processos editorials de les revistes, com ara poden ser una interfície de treball molt millorada, la flexibilitat en la creació de rols, possibilitat, categorització d’articles, ...

Més informació