COMUNITAT COVID-19 A UPCOMMONS

Comunitat Covid-19 a UPCommons

Comunitat Covid-19 a UPCommons

Per recollir i donar la màxima visibilitat als documents allotjats a UPCommons sobre la pandèmia, s'ha creat la comunitat Covid-19: reports, llibres, vídeos, treballs acadèmics.
Amb la comunitat Covid-19 d'UPCommons també es facilita la recuperació d'aquesta informació per part d'agregadors com Openaire.

Més informació