BUILDING TYPES ONLINE: NOVA BASE DE DADES

Building Types Online: nova base de dades

Building Types Online: nova base de dades

La nova base de dades Building Types Online dona accés a 161 articles o capítols de llibre de l'editorial Birkhäuser. Conté més de 6.000 dibuixos arquitectònics i 2.500 fotografies d'alta qualitat dels projectes.

Accés restringit a usuaris de la UPC. Per facilitar-ne la consulta des del teu ordinador, recordar activar l'opció e-bib