OBERTURA EXTRAORDINàRIA PER EXàMENS

Obertura extraordinària per exàmens

Obertura extraordinària per exàmens

Ampliem horaris en algunes biblioteques els mesos de novembre i desembre.
Consulta els horaris de la teva biblioteca!

Més informació