FORMACIó

Recursos i serveis d'informació en... enginyeria

Recursos i serveis d'informació en... enginyeria

Treu el màxim partit de les bases de dades en enginyeria! Coneix la plataforma EngineeringVillage (Inspec, Compendex), IEEEXplore, Web of Science i Scopus.

Activitat adreçada a PDI i doctorands de la UPC. Per als doctorands, aquest taller forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi.

 • Estratègies de cerca
 • Inspec i Compendex: bases de dades sobre enginyeria (civil, estructures, informàtica, electrònica, energies, materials i metal·lúrgia, bioenginyeria, contaminació de l'aire i de l'aigua, química, gestió dels residus).
 • IEEE Xplore: base de dades de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. que inclou el text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE.
 • Web of science i Scopus
 • Cercadors web
 • Com estar al dia en el teu àmbit temàtic

 

El proper curs programarem noves sessions d'aquest taller.

 

Mentrestant trobaràs més cursos, tallers i webinars a Bibliotècnica, l’ICE i l’Escola de Doctorat.Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, PDI, PTGAS

Paraules clau: Cerca d'informació, La teva tesi doctoral, Recursos d'informació, Serveis de les biblioteques

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.
L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Per als doctorands aquest curs es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi i forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, format pels cursos següents:

 1. Eines per organitzar la informació
 2. Recursos i serveis d’informació en...
 3. Gestors de referències 
 4. La publicació científica
 5. Visibilitat i impacte de la recerca 
 6. Elaboració del manuscrit de la tesi
 7. Ciència Oberta
 8. Gestió de dades de recerca
 9. DRAC per a doctorands