FORMACIó

Gestió de dades de recerca

Gestió de dades de recerca

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral” i està adreçada a  PDI i doctorands de la UPC en una fase inicial de l’elaboració de la tesi doctoral.

Alguns dels temes que es tractaran al taller seran:

 • Gestió de dades de recerca
 • Pla de Gestió de Dades (PGD)
 • Curació de datasets
 • Publicació de dades de recerca en un repositori

Les properes sessions d'aquest curs estaran dedicades especialment al Pla de Gestió de Dades.

 

El proper curs programarem noves sessions d'aquest taller.

 

Mentrestant trobaràs més cursos, tallers i webinars a Bibliotècnica, l’ICE i l’Escola de Doctorat.Preu: Gratuït per a membres UPC.

Adreçat a: Doctorat, PDI

Paraules clau: La teva tesi doctoral, Publicació acadèmica, Serveis de les biblioteques

Més informació: 

L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Per als doctorands aquest curs es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi i forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, format pels cursos següents:

 1. Eines per organitzar la informació
 2. Recursos i serveis d’informació en...
 3. Gestors de referències 
 4. La publicació científica 
 5. Visibilitat i indicadors d'impacte
 6. Elaboració del manuscrit de la tesi
 7. Ciència Oberta
 8. Gestió de dades de recerca
 9. DRAC per a doctorands