ACTUALITAT

Web Olga A. Ladyzhenskaya: matemàtica del curs 2022-2023

Web Olga A. Ladyzhenskaya: matemàtica del curs 2022-2023

La Facultat de Matemàtiques i Estadística dedica el curs 2022-2023 a Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya (1922-2004).

Matemàtica russa coneguda per les seves aportacions a la teoria de les equacions en derivades parcials de la Física Matemàtica, en particular, de la Mecànica de Fluids i de l'anàlisi numèrica de les seves aproximacions pel mètode de diferències finites. Seva és la demostració de l'existència de solucions a temps infinit de les equacions de Navier-Stokes en el cas incompressible bidimensional. El cas tridimensional, encara obert, és un dels problemes del mil·lenni.

En aquest web trobareu un recull d'informació bibliogràfica i documental d'Olga A. Ladyzhenskaya per donar-hi suport.

Més informació