ACTUALITAT

Web Fourier: matemàtic del curs 2019-2020

Web Fourier: matemàtic del curs 2019-2020

La Facultat de Matemàtiques i Estadística dedica el curs 2019-2020 al matemàtic, físic i egiptòteg francès Joseph Fourier (1768-1830).
Fourier és "conegut pels seus treballs sobre la descomposició de funcions periòdiques en sèries trigonomètriques convergents anomenades sèries de Fourier i la seva aplicació als problemes de la propagació de la calor (Llei de Fourier). La transformada de Fourier té aquest nom en el seu honor. A Fourier, també se l'acredita en general amb la descoberta de l'efecte d'hivernacle." Font: Viquipèdia
Aquest web recull informació bibliogràfica i documental de Fourier i a la biblioteca durant tot el curs s'exposen llibres de la temàtica en la qual va treballar.

Més informació