MENDELéIEV, 150 ANYS DE LA TAULA PERIòDICA

Mendeléiev, 150 anys de la taula periòdica

L'ONU, a través de la UNESCO, ha declarat 2019 com a Any Internacional de la Taula periòdica. Aquesta declaració fa homenatge a la publicació, un 17 de febrer de 1869, de l'ordenació dels elements proposada per Dimitri Mendeleiev a la Societat Química Russa, i recollida de forma resumida en Zeitschrift für Chemie.
Els quatre elements aristotèlics (terra, aigua, foc i aire) són un primer intent d'establir aquests components bàsics, que va perdurar fins el Renaixement.
Existeixen precedents d'ordenacions més científiques dels elements coneguts anteriors a la taula de Dimitri Mendeleiev.
L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és reconèixer la funció crucial que exerceixen els elements i la química, en el desenvolupament sostenible a l'hora d'aportar solucions a molts dels desafiaments que afronta la societat en el seu conjunt i donar a conèixer a un públic més ampli la seva importància.
A la Biblioteca trobaràs una recopilació de llibres tècnics i científics, relacionats amb els elements químics i els seus principals investigadors.

Imatges de l'exposició

Exposicions virtuals


Darrera actualització: 26/03/2020