ESTUDIANTS

Espais

A les biblioteques hi trobaràs diferents espais adaptats per a diferents usos: per a treballar individualment o en grup, sales d'aprenentatge TIC, aules de formació o espais informals.

Alguns d'aquests espais estan equipats amb ordinadors. També disposes d'ordinadors portàtils en préstec i endolls per connectar el teu portàtil.

Tots els espais tenen connexió a la wifi UPC.
 

Tenim 101 sales de treball en grup amb més de 630 seients.

 Reserva una sala  Sobre les sales

Disposem de diferents espais que s'adapten a les teves necessitats. 

Els espais són diferents a cadascuna de les biblioteques en funció de la seva capacitat i les seves característiques. 

BRGF BCT BCBL BCUM
ETSEIB ETSAB EEBE EPSEB
EPSEVG ETSAV FME FNB

Algunes biblioteques ofereixen el lloguer d'armariets per dipositar objectes personals. Consulta'n les característiques a les diferents biblioteques:

BRGF BCT BCBL
ETSEIB EPSEB EPSEVG

Biblioteques sostenibles

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i les seves biblioteques hem après que una gran part del consum energètic no depèn d’allò que ja és donat (l’edifici, els equips, els sistemes, etc.), sinó que depèn de nosaltres, dels nostres gestos, hàbits i dinàmiques. Hem après que, sols d’entrada, coses molt simples i eficaces permeten reduir un 30% el consum. A més, milers de persones en procés de formació circulen cada dia pels nostres equipaments, per tant, tenim el deure de donar exemple i ajudar a forjar hàbits.

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, juntament amb l’Oficina de Gestió Sostenible i Igualtat d'Oportunitats  hem redactat una guia amb pautes, criteris i protocols per aconseguir un ús racional i sostenible de l’energia que s’empra per al funcionament de les biblioteques de la UPC:

Més informació


Les condicions generals d’accés i ús dels espais estan regulats per les Condicions sobre l’accés i l’ús de les biblioteques: reglament dels serveis bibliotecaris de la UPC (Acord núm. 53/2006 del Consell de Govern de 30 de maig de 2006).


Darrera actualització: 06/02/2023