ESTUDIANTS

Com publico el meu TFG/TFM

Un cop has acabat, defensat i aprovat el teu treball final de grau (TFG) o treball final de màster (TFM) pots donar-lo a conèixer; publicar-lo.

 

Un aspecte bàsic en l'elaboració de qualsevol treball acadèmic a la UPC (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, etc.), és el coneixement previ de la normativa acadèmica amb què la corresponent escola o facultat regula tots els aspectes relacionats amb la seva creació i gestió: matrícula, presentació, dipòsit, defensa, avaluació i/o difusió.

D'altra banda, els autors dels treballs acadèmics també heu de conèixer els requeriments específics que el vostre centre docent, departament i/o tutor coordinador del treball hagin pogut establir (segons la citada normativa): borsa de treballs, terminis de matrícula i de lliurament, requisits de presentació, constitució del tribunal avaluador, calendari dels actes de defensa, autoritzacions de comunicació pública, etc.

 

Normativa de les escoles/facultats.

Al Dipòsit de Treballs Acadèmics de la UPC d'UPCommons on s’allotgen els treballs fi d'estudis (TFG, TFM) creats per estudiants de la UPC. El propòsit de fer-los visibles, accessibles, preservables  i recuperables lliurement per qualsevol usuari a través d’Internet sempre i quant no hagi cap clàusula de confidencialitat (en el cas de treballs realitzats en una empresa o institució amb unes clàusules específiques).

 

 

La propietat intel·lectual  està integrada per drets de caràcter personal i patrimonial que atribueixen a l’autor la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra.

 

La propietat industrial és un "conjunt de drets exclusius que protegeixen tant l'activitat innovadora manifestada a nous productes, nous procediments o nous dissenys, com l'activitat mercantil, mitjançant la identificació en exclusiva de productes i serveis oferts al mercat"

 


Darrera actualització: 06/11/2023