ESTUDIANTS

Requeriments i normativa acadèmica reguladora dels treballs acadèmics a la UPC

Un aspecte bàsic en l'elaboració de qualsevol treball acadèmic a la UPC (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, etc.), és el coneixement previ de la normativa acadèmica amb què la corresponent escola o facultat regula tots els aspectes relacionats amb la seva creació i gestió: matrícula, presentació, dipòsit, defensa, avaluació i/o difusió.

D'altra banda, els autors dels treballs acadèmics també han de conèixer els requeriments específics que el centre docent, departament i/o tutor coordinador del treball hagin pogut establir (segons la citada normativa): borsa de treballs, terminis de matrícula i de lliurament, requisits de presentació, constitució del tribunal avaluador, calendari dels actes de defensa, autoritzacions de comunicació pública, etc.

A continuació, us detallem les normatives i requeriments acadèmics determinats pels diversos centres docents de la UPC.

Normativa i requeriments acadèmics

Treball Final de Grau i Màster

 

Normativa i requeriments acadèmics
Treball Final de Grau en Enginyeria Informàtica

Treball Final de Màster  (Consulteu normativa i requeriments específics de cada màster)

Normativa acadèmica Requeriments acadèmics

Treball Final de Grau i Màster

Treball Final de Grau i Màster

Normativa acadèmica Requeriments acadèmics

Treball Final de Grau

Treball Final de Grau

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

 

Dipòsit i consulta a la biblioteca

PFC, PT, TFG I TFM de l'FME
Normativa acadèmica i requeriments acadèmics

Treball Final de Grau/Treball Fi de Màster

Normativa acadèmica i requeriments acadèmics

Treball Final de Grau/Treball Fi de Màster

Normativa acadèmica

Treball Final de Grau

Normativa acadèmica

Treball Final de Grau i Màster

Normativa i requeriments acadèmics

Treball Final d'Estudis

Normativa acadèmica Requeriments acadèmics

Treball Final de Grau i Màster

Treball Final de Grau i Màster

Normativa i requeriments acadèmics

Treball Final de Grau

Treball Final de Màster
 

Dipòsit i consulta a la biblioteca

TFG i TFM de la Biblioteca de l'ETSAV

Darrera actualització: 22/11/2023