ESTUDIANTS

Per on començo el meu TFG/TFM

planifica't
Planifica amb atenció els diferents passos a seguir en l’elaboració del teu treball.

Amb Planifica’t pots gestionar el temps a l’hora de fer un treball de recerca. Ofereix consells i suggeriments en l'elaboració de treballs acadèmics.

 

 

Consulta la normativa específica de la teva escola o facultat, així com qualsevol requeriment específic establert per aquest centre o pel tutor/a i/o departament coordinador del treball.

Decideix quina serà la metodologia de treball que utilitzaràs per organitzar les diferents tasques associades a l’elaboració del projecte.
Aquest manual et serà útil per planificar, ordenar i prioritzar el teu treball de manera senzilla i eficaç. Una bona metodologia d’organització de tasques t’ajudarà a evitar el parany de la procrastinació  (Metodologies d’organització de tasques, Universitat d'Alacant).

 projecte 2.0A la xarxa trobaràs eines que et poden ser útils per a la gestió i elaboració del teu treball. Moltes d’aquestes eines són gratuïtes (Eines d’ajuda per a organitzar el pla de treball, Universitat d'Alacant).

Projecte 2.0 és una selecció de recursos i aplicacions de la web 2.0 classificats en funció de la seva utilitat durant les diferents fases de realització del projecte. Són eines gratuïtes, molt amigables, que a més de minimitzar el temps i l’esforç, afavoreixen la col•laboració i comunicació, la valoració crítica i l’intercanvi de coneixement.

Et recomanem escollir un gestor de referències com ZoteroMendeley, per tal de recopilar les referències bibliogràfiques necessàries per a realitzar el treball.

A l’hora d’escollir el tema del treball és important que aquest sigui del teu interès. Sovint hauràs de seleccionar entre l’oferta de treballs proposats per la teva escola.

Et recomanem que consensuïs amb el tutor els límits temàtics i la hipòtesi del treball. La formulació de la hipòtesi ens ajudarà a veure amb claredat el tema central del TFG. Una hipòtesi ben formulada ajuda a:

  • delimitar el tema
  • analitzar-lo amb profunditat
  • buscar relacions entre els elements que l'integren

(Argumenta: formular una hipòtesi)


Darrera actualització: 14/12/2022