DISCOVERY UPC

Cerca avançada

La cerca avançada permet especificar línies addicionals i definir filtres abans de realitzar la cerca.

 

cerca avançada

 Pots afegir fins a un màxim de set línies.

 • Selecciona el perfil on vols recuperar contingut 
 • Selector de camp: es pot fer la cerca a qualsevol camp o a un en particular (títol, matèria, ISBN..)
 • Tipus de cerca: permet definir els camps de cerca amb els termes emprats
  • conté: retorna resultats que continguin totes les paraules emprades 
  • és (exacte): retorna resultats que continguin frases exactament amb les frases especificades a la consulta 
  • comença per: retorna resultats que comencin amb la cadena de paraules especificades
 • Escriu el terme, termes o frase a cercar: pots emprar operadors booleans
 • Pots limitar per tipologia de document, idioma i rang de dates. 
Cada línia de cerca es pot combinar amb els operadors booleans (AND, NOT, OR)

Tutorial: com se cerquen documents mitjançant la cerca avançada


Darrera actualització: 05/04/2023