COL·LECCIONS

Fons antic

Les col·leccions de la UPC que es poden consultar amb accés obert al Fons antic de la UPC (FA UPC) i a la Memòria Digital de Catalunya (MDC) són:
 

Col·lecció
Accés en línia
Contingut
Col·lecció de poesia catalana (BRGF)
Obres de poesia catalana dels segles XIX i XX llegades per Gabriel Ferraté i Pascual, primer rector de la UPC
Concurs fotogràfic Imatges del Sud (BRGF)
Fotografies presentades a les diverses edicions del Concurs fotogràfic Imatges del Sud, organitzat pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC.
Fons històric de ciència i enginyeria (BCT)
Monografies i revistes principalment especialitzades en enginyeria tèxtil i paperera, editades amb anterioritat a l'any 1950.
Fons antic d'agricultura (BCBL)
Llibres, revistes i material d’arxiu datats des de finals del s. XVIII fins a mitjans del segle XX, especialitzats en enginyeria agroalimentària.
Fons històric de ciència i tecnologia (ETSEIB)
Llibres i revistes especialitzades en ciència i tecnologia, publicats des del segle XVI fins a l'any 1950.
Revistes ETSEIB
Crónica científica: revista internacional de ciencias
Técnica. Revista tecnológico-industrial
Càtedra Gaudí  (ETSAB)
Dibuixos i plànols de la Càtedra Gaudí, datats entre 1874 i 1954.
Projectes de mestres d'obres (ETSAB)
Projectes que els estudiants de mestres d'obres presentaven a l'exercici de revàlida per a obtenir el títol, realitzats entre 1859 i 1872.
Mapes d'agrimensors 1848-1883 (ETSAB)
Plànols manuscrits entre 1848-1883, constituents de la cartografia parcel·lària municipal de la província de Barcelona.
Fons històric de la Biblioteca ETSAB
Monografies del segle XVII fins a meitat del segle XX, i revistes de finals del segle XIX i principis del segle XX.
Fons antic de la Biblioteca de l'EEBE
Llibres principalment especialitzats en enginyeria tèxtil, elèctrica, química i mecànica, publicats abans de l'any 1950.
Fons antic de la Biblioteca EPSEB
Llibres i altres materials relacionats amb la geodèsia, l’edificació i altres matèries, afins editades abans de 1969.
Fons antic de la Biblioteca de la FNB
Monografies datades des de 1669 fins a 1950, revistes i cartes nàutiques especialitzades en ciències i tècniques relacionades amb el mar i la navegació.

Pots trobar els documents del fons antic de les nostres biblioteques, o altres del seu fons patrimonial, mitjançant la Cerca avançada del DiscoveryUPC, els filtres de la qual permeten limitar la cerca per data de publicació.

T'oferim més informació sobre el patrimoni bibliogràfic de les nostres biblioteques a:
 

BRGF BCT BCBL BCUM ETSEIB ETSAB
EEBE EPSEB EPSEVG ETSAV FME FNB 

Darrera actualització: 15/05/2022