SERVEIS

Treballs Acadèmics TELECOS

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona presenten Treballs Acadèmics TELECOS, una anàlisi de la producció acadèmica d’aquesta tipologia que es troba dipositada a UPCommons.

La tasca sistemàtica que  la biblioteca ha vingut realitzant des de l’any 2007 per preservar i indexar aquest material, permeten ara un estudi dels seus trets principals a partir d’un conjunt documental de més de 4000 documents.

Treballs Acadèmics TELECOS aporta dades generals sobre el conjunt de documents analitzat, però també aproximacions més detallades a les publicacions que destaquen per la quantitat de consultes rebudes i/o per la quantitat de descàrregues del seu contingut que han anat acumulant des de la seva publicació fins a l’actualitat (febrer de 2021).

Els treballs acadèmics de les distintes titulacions materialitzen una riquesa intel·lectual d’enorme importància per a telecos BCN, i per a la UPC en general, que no havia estat tractada fins ara en els termes en que aquest estudi ho fa, permetent una aproximació inèdita a una de les fortaleses que  telecos BCN pot exhibir en l’entorn universitari del nostre país.

Dades generals sobre graus actuals i estudis no vigents

Graus actuals

 

Quantitat de treballs de final de grau segons titulacions

 

Quantitat de consultes als treballs de final de grau segons titulacions

 

Quantitat de descàrregues als treballs de final de grau segons titulacions

 

Graus en extinció

Quantitat de treballs de final de grau segons titulacions

 

Quantitat de consultes als treballs de final de grau segons titulacions

 

Quantitat de descàrregues als treballs de final de grau segons titulacions

 

Estudis no vigents

Quantitat de treballs finals d'estudis no vigents

 

Quantitat de consultes als treballs d'estudis no vigents

 

Quantitat de descàrregues als treballs de final d'estudis no vigents

 

Màsters actuals

Quantitat de treballs finals segons màster

Quantitat de consultes als treballs finals segons màster

 

Quantitat de descàrregues als treballs finals segons màster

 

Màsters no vigents

Quantitat de treballs finals segons màster

 

Quantitat de consultes als treballs finals segons màster

 

Quantitat de descàrregues als treballs finals segons màster

 

 

Mapes interactius de nodes

Mapa interactiu dels 150 autors amb treballs de final d’estudis més consultats amb distinció de titulació

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen totes les titulacions i especialitats vinculades a telecos BCN i presents a UPCommons: en groc el conjunt d'estudis no vigents, en carbassa el conjunt de graus en extinció, en verd el conjunt de graus actuals, en rosa el conjunt de màsters no vigents i en blau el conjunt de màsters actualment vigents.

Mapa interactiu dels autors dels 150 treballs de final d’estudis més consultats amb distinció d'idioma

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen tots idiomes usats per a la publicació d’aquests treballs: en blau el català, en groc l’anglès, en verd el castellà i en rosa el francès.

Mapa interactiu dels autors dels 150 treballs de final d’estudis més consultats amb distinció de restricció d'accés

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen les possibles restriccions d’accés a aquests treballs: en verd l’accés obert i en vermell l’accés tancat al contingut del document.

Mapa interactiu dels 150 tutors més consultats segons la totalitat de treballs que han dirigit

 • Cada node està dedicat a un tutor que ha dirigit un conjunt de treballs de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes acumulades fins a l’actualitat als treballs tutoritzats per cada professor. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada tutor.

 

Llista dels 150 treballs de final d’estudi de telecos BCN més consultats a UPCommons

 

Mapa interactiu dels 150 autors amb treballs de final d’estudis més descarregats amb distinció de titulació

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament descarregat. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues del seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de descàrregues  s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen totes les titulacions i especialitats vinculades a telecos BCN i presents a UPCommons: en groc el conjunt d'estudis no vigents, en carbassa el conjunt de graus en extinció, en rosa el conjunt de màsters no vigents i en blau el conjunt de màsters actualment vigents.

Mapa interactiu dels autors dels 150 treballs de final d’estudis més descarregats amb distinció d'idioma

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament descarregat. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues  del seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de descàrregues  s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen tots idiomes usats per a la publicació d’aquests treballs: en blau el català, en groc l’anglès, en verd el castellà i en rosa el francès.

Mapa interactiu dels 150 tutors més descarregats segons la totalitat de treballs que han dirigit

 • Cada node està dedicat a un tutor que ha dirigit un conjunt de treballs de final d’estudis massivament descarregat. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues acumulades fins a l’actualitat als treballs tutoritzats per cada professor. La xifra de descàrregues s’explicita a sota del nom de cada tutor.

 

Llista dels 150 treballs de final d'estudi de telecos BCN més descarregats a UPCommons

Mapa de la distribució en el món dels països amb universitats amb col·laboració de mobilitat amb telecos BCN segons la xifra de col·laboracions 

 • Cada punt en el mapa assenyala un país amb universitats que tenen col·laboració de mobilitat amb telecos BCN. Situant el ratolí sobre el mapa es pot veure el nom del país i el total de col·laboracions amb telecos BCN. La xifra total de col·laboracions recollides és de 831. 

Mapa interactiu de les 11 universitats internacionals amb mobilitat amb més TFE

 • Cada node està dedicat a una universitat amb col·laboració de mobilitat amb telecos BCN. La mida dels nodes indica la quantitat de col·laboracions acumulades fins a l’actualitat als treballs realitzats. La xifra de col·laboracions s’explicita a sota del nom de cada universitat.

Mapa de la distribució en el món dels països amb universitats amb col·laboració de mobilitat amb telecos BCN segons la xifra de consultes

 • Cada punt en el mapa assenyala un país amb universitats que tenen col·laboració de mobilitat amb telecos BCN. Situant el ratolí sobre el mapa es pot veure el nom del país i el total de consultes que han rebut les col·laboracions amb telecos BCN. La xifra total de consultes recollides és de 114931. 

Mapa interactiu de les 25 universitats internacionals amb mobilitat amb treballs més consultats

 • Cada node està dedicat a una universitat amb col·laboració de mobilitat amb telecos BCN. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes acumulades fins a l’actualitat als treballs realitzats. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada universitat.

Mapa de la distribució en el món dels països amb universitats amb col·laboració de mobilitat amb telecos BCN segons la xifra de descàrregues 

 • Cada punt en el mapa assenyala un país amb universitats que tenen col·laboració de mobilitat amb telecos BCN. Situant el ratolí sobre el mapa es pot veure el nom del país I el total de descarregues que han rebut les col·laboracions amb telecos BCN. La xifra total de descarregues recollides és de 538612. 

Mapa interactiu de les 25 universitats internacionals amb mobilitat amb treballs més descarregats

 • Cada node està dedicat a una universitat amb col·laboració de mobilitat amb telecos BCN. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues acumulades fins a l’actualitat als treballs realitzats. La xifra de descàrregues s’explicita a sota del nom de cada universitat.

 
Llista de les universitats amb TFE en col·laboració amb telecos BCN

Mapa interactiu de les 10 empreses amb més TFE

 
 • Cada node està dedicat a una empresa amb col·laboració amb l'Escola de telecos BCN. La mida dels nodes indica la quantitat de col·laboracions acumulades fins a l’actualitat als treballs realitzats. La xifra de col·laboracions s’explicita a sota del nom de cada empresa.

Mapa interactiu de les 25 empreses amb treballs més consultats

 • Cada node està dedicat a una empresa amb col·laboració amb l'Escola de telecos BCN. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes acumulades fins a l’actualitat als treballs realitzats. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada empresa.

Mapa interactiu de les 25 empreses amb treballs més descarregats

 • Cada node està dedicat a una empresa amb col·laboració amb l'Escola de telecos BCN. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues acumulades fins a l’actualitat als treballs realitzats. La xifra de descàrregues s’explicita a sota del nom de cada empresa.

Llista de les empreses amb TFE en col·laboració amb telecos BCN

Mapa interactiu dels 10 documents de final d’estudis més consultats amb distinció del gènere de l'autor/autora

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament consultat. La mida dels nodes indica la quantitat de consultes al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de consultes s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen el gènere de l’autor/a de cada treball: en verd masculí i en lila femení.

Gràfic de la distribució cronològica de les visites als 10 documents de final d'estudis més consultats

 

Mapa interactiu dels 10 documents de final d’estudis més descarregats amb distinció del gènere de l'autor/autora

 • Cada node està dedicat a l’autor/a d’un treball de final d’estudis massivament descarregat. La mida dels nodes indica la quantitat de descàrregues al seu treball acumulades fins a l’actualitat. La xifra de descàrregues s’explicita a sota del nom de cada autor/a.
 • Es recullen i distingeixen el gènere de l’autor/a de cada treball: en verd masculí i en lila femení.

Gràfic de la distribució cronològica de les visites als 10 documents de final d’estudis més descarregats

 

La BRGF agraeix la col·laboració de la professora Sandra Bermejo en l'elaboració de l'informe Treballs Acadèmics TELECOS.
Treballs Acadèmics TELECOS està produït per la BRGF amb el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Telecomunicació de Barcelona.

Logotips


Darrera actualització: 10/03/2021