ACTUALITAT

Els Datasets incorporats a DRAC ja són visibles a FUTUR

Els Datasets incorporats a DRAC ja són visibles a FUTUR

Des del mes d'abril de 2023 ja es poden incorporar Datasets a DRAC seguint aquestes intruccions, i ara aquests datasets ja són visibles a FUTUR. Els datasets poden estar allotjats al repositori CORA.RDR del CSUC o a d'altres repositoris de dades de confiança que garanteixin la disponibilitat de la informació a llarg termini, com Zenodo, DIGITAL.CSIC o d'altres.

A més, els nous criteris d'avaluació de la recerca, com és el cas dels sexennis ANECA, ja contemplen la valoració de datasets com a resultats de l'impacte científic de l'activitat investigadora (sempre que aquestes dades compleixin amb els prinicipis FAIR).