LA PRODUCCIó CIENTíFICA DEL CAMPUS DE TERRASSA 2021

La producció científica del Campus de Terrassa 2021

Aquesta pàgina recull les dades més rellevants de l’informe Articles indexats publicats per investigadors del Campus de Terrassa: 2021 disponible a UPCommons.

 


 

A l'any 2021 es van publicar 374 articles en revistes indexades al JCR. Es poden consultar tots els articles a l’informe complet.

L’evolució mostra com, des del 2010, hi ha hagut un increment continu en el nombre d’articles indexats  fins el 2015. Es va passar de 196 a 284 articles publicats. Desprès de dos anys en què el nombre de publicacions va baixar, a partir del 2018 es constata un increment considerable. Actualment apareixen 133 articles més que al 2017.

 

Accés obert

Del total d’articles indexats al 2021, hi ha 331 (un 95,4%) que es poden consultar en accés obert. Es distribueixen de la manera següent: 

 

Accés obert

Via verda

137
Via daurada 152

Via híbrida

42

Accés tancat

16

 

Sota la via daurada trobem 152 articles que han estat publicats en revistes d’accés obert. Sota la via verda trobem 137 articles que han estat dipositats a UPCommons i que estaran disponibles en accés obert respectant les condicions de les revistes (versió de l’article i període d’embargament adequats). A més, hi ha 42 articles publicats en obert en revistes híbrides.

Destaca l’increment d’articles en obert de revistes híbrides durant el darrer any, passant de 10 a 42 articles. Segurament és conseqüència dels acords transformatius que ha signat la UPC amb algunes editorials científiques.

 

 

Al 2021, 273 investigadors de Campus de Terrassa van aparèixer en un o més articles indexats al JCR. Es poden consultar tots els autors a l’informe complet.

L’evolució mostra com, dels del 2010, s’ha produït un increment anual irregular del nombre d’autors amb l’excepció dels anys 2013, 2017 i  2020. El darrer any apareixen 31 autors més que al 2020.

 

 

 

 

D’aquests 273 autors, hi ha 9 que van publicar 9 o més articles indexats al 2021: Quintanilla De Latorre, Ramon (22 articles); Riba Ruiz, Jordi Roger (14 articles); Lis Arias, Manuel Jose; Masoller Alonso, Cristina; Moreno Eguilaz, Juan Manuel (11 articles); Fernández, Daniel (10 articles); Montanya Puig, Juan; Staliunas, Kestutis; Tzanov, Tzanko (9 articles).

 

Mapa interactiu de la producció dels autors del Campus de Terrassa de la UPC i les seves co-autories.

 • A causa de la seva complexitat, aquest mapa triga a carregar-se. Si us plau sigui pacient.
 • Cada node està dedicat a un autor que ha publicat sobre el tema examinat en aquesta enquesta. Les vores indiquen el nombre de documents en coautoria dels autors esmentats. Els nodes en blau identifiquen els autors vinculats al Campus de Terrassa.
 • Aquest mapa inclou investigadors que han escrit almenys una publicació.
 • A causa del fet que els documents amb més de 50 autors fan impossible crear el següent mapa interactiu, aquests articles s'han eliminat per a dibuixar el gràfic.
 • Una vegada que el mapa s'hagi obert, consulti les instruccions d'ús per a aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

 

S’ha publicat articles en 208 revistes indexades diferents. Les 21 revistes amb 3 o més articles són:

 

SENSORS

18

POLYMERS

16

ENERGIES

14

APPLIED SCIENCES BASEL

11

MATERIALS 

10

ELECTRONICS

7

ENERGY AND BUILDINGS

5

OPTICS EXPRESS

5

ACTA ASTRONAUTICA

4

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

4

IEEE ACCESS

4

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE

4

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH ATMOSPHERES

4

SUSTAINABILITY

4

ATMOSPHERIC RESEARCH

3

FIBERS AND POLYMERS

3

IEEE JOURNAL OF EMERGING AND SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS

3

IEEE SENSORS JOURNAL

3
         JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING 3
         JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE 3
         SCIENTIFIC REPORTS 3

 

 

Dins dels 374 articles, trobem 26 institucions amb 5 o més col·laboracions:

 

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

18

          ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS

15

CIBER -CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED

12

UVIGO - UNIVERSIDAD DE VIGO

12

UB - UNIVERSITAT DE BARCELONA

12

UAB - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

10

CIMNE - CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA 

10

CIBERSAM - CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED DE SALUD MENTAL

9

UdG -UNIVERSITAT DE GIRONA

8

BSC - BARCELONA SUPERCOMPUTER CENTER 

7

IRII - INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIALUA

7

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

7

UNIVERSITY OF LONDON

7

VILNIUS UNIVERSITY

7

CRM - CENTRE DE RECERCA MATEMATICA

6

CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

6

UDICE FRENCH RESEARCH UNIVERSITIES

6

CID-CSIC - CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA

5

IQAC-CSIC -  INSTITUTO DE QUIMICA AVANZADA DE CATALUNA

5

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

5

LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY

5

NATIONAL AERONAUTICS SPACE ADMINISTRATION NASA

5
         UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 5
         UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 5
         URV - UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 5
         UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM 5

 

 

 

Dins dels 374 articles, trobem 26 països (sense constar Espanya) amb 4 o més col·laboracions:

 

USA

26

UNITED KINGDOM

22

BRAZIL

21

GERMANY

19

FRANCE

16

ITALY

16

MEXICO

15

PEOPLES R CHINA

15

IRAN

11

DENMARK

9

NETHERLANDS

9

LITHUANIA

7

POLAND

7

CANADA

6

ISRAEL

6

AUSTRALIA

5

GREECE

5

LUXEMBOURG

5

NORWAY

5

BELGIUM

4

         COLOMBIA 4
         INDIA 4
         PORTUGAL 4

 

 

Mapa interactiu de països amb coautoria en els articles indexats del Campus de Terrassa

Clicant a sobre del mapa accedireu a un mapa interactiu on podreu consultar els països on pertanyen les institucions dels coautors i el nombre d'articles per a cada país.

 

 

23 grans àrees temàtiques amb 5 o més articles:

 

ENGINEERING

125

MATERIALS SCIENCE

59

CHEMISTRY 

58

PHYSICS

55

ENERGY FUELS

30

MATHEMATICS

30

POLYMER SCIENCE

29

COMPUTER SCIENCE

28

INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 

27

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY

26

MECHANICS

22

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS

20

CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY

18

METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES

16

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY

11

METALLURGY METALLURGICAL ENGINEERING

11

OPTICS

11

GEOLOGY

8

THERMODYNAMICS

7

AUTOMATION CONTROL SYSTEMS

6

WATER RESOURCES

6

OPHTHALMOLOGY

5

TELECOMMUNICATIONS

5

 

Mapa interactiu de les categories WoS assignades als articles d'autors del Campus de Terrassa.

 • Cada node indica el nombre d'articles de revista indexades sota la categoria especificada. Les vores indiquen el nombre de documents relacionats amb els temes enllaçats.
 • Un cop obert el mapa, consulteu les instruccions d'ús per aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

 

 

Al 2021 s’han publicat 177 articles en revistes situades al primer quartil d’alguna àrea temàtica del JCR.

La distribució per quartils dels 374 articles indexats és la següent:

 

Quartil 1

167

48,13%

Quartil 2

116 33,43%

Quartil 3

59 17,00%

Quartil 4

5 1,44%

 

 

 

 

Els 3 articles publicats a revistes amb un factor d’impacte més gran són:

 

Vidiella, B.; Guillamon, A.; Sardanyes, J.; Maull, V.; Pla, J.; Conde, N.; Solé, R. (2021). Engineering self-organized criticality in living cells. NATURE COMMUNICATIONS, 12(1), 4415. DOI 10.1038/s41467-021-24695-4
Factor impacte 2021 = 17.694 – Q1   

Muñoz-Liesa, J.; Toboso-Chabero, S.; Mendoza, A.; Cuerva, E.; Gallo, E.; Gasso-Domingo, S.; Josa, A. (2021). Building-integrated agriculture: Are we shifting environmental impacts? An environmental assessment and structural improvement of urban greenhouses. RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING, 169, 105526. DOI 10.1016/j.resconrec.2021.105526
Factor impacte 2021 = 13.716 – Q1    

Amato, F.; Cozzolino, G.; Moscato, F.; Moscato, V.; Xhafa, F. (2021). A Model for Verification and Validation of Law Compliance of Smart Contracts in IoT Environment. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, 17(11), 7752-7759. DOI 10.1109/TII.2021.3057595
Factor impacte 2021 = 11.648 – Q1

 

 

 

A data 18.09.2022 els 347 articles seleccionats havien rebut 1.112 citacions. 4 d’aquests articles havien rebut 20 o més citacions:

 

41 citacionsEscursell, S., Llorach-Massana, P., & Roncero, M.B. (2021). Sustainability in e-commerce packaging: A review. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 280(1). DOI 10.1016/j.jclepro.2020.124314
Factor impacte 2021 = 11.072 – Q1    

37 citacions – Bazarra, N., Fernandez, J. R., & Quintanilla, R. (2021). Analysis of a Moore-Gibson-Thompson thermoelastic problem. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 382. DOI 10.1016/j.cam.2020.113058
Factor impacte 2021 = 2.872 – Q1  

32 citacions – Belzagui, F., Buscio, V., Gutierrez-Bouzan, C., & Vilaseca, M. (2021). Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 762. DOI 10.1016/j.scitotenv.2020.144165
Factor impacte 2021 = 10.753 – Q1  

20 citacions – Slavin, Y. N., Ivanova, K., Hoyo, J., Perelshtein, I., Owen, G., Haegert, A., Lin, Y.-Y., LeBihan, S., Gedanken, A., Hafeli, U. O., Tzanov, T., & Bach, H. (2021). Novel Lignin-Capped Silver Nanoparticles against Multidrug-Resistant Bacteria. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 13(19), 22098-22109. DOI 10.1021/acsami.0c16921
Factor impacte 2021 = 10.383 – Q1    

 

 

L’impacte normalitzat es calcula comparant les cites rebudes pels articles indexats del Campus de Terrassa en una àrea concreta amb la mitjana mundial del mateix àmbit temàtic. Ens permet comparar, per tant, l’impacte d’articles de diferents àmbits temàtics.

Les dades corresponents a tot el món s’han estret de ESI (Essential Science Indicators). Aquesta eina mostra estadístiques que permeten estudiar les tendències en investigació científica. Divideix el coneixement en 22 àrees de recerca. Cada revista està assignada a una d’aquestes àrees. Més informació >>.

Per fer aquest informe s’han contemplat les 10 categories ESI presents a 10 o més articles indexats del Campus de Terrassa publicats el 2021:

 

 

ESI ofereix la mitjana mundial de cites rebudes durant un any concret per a cada àrea de recerca (ESI citation rate). La comparació entre la mitjana de cites rebudes a WoS pels articles del Campus de Terrassa i la mitjana mundial ens donarà l’impacte normalitzat:

 

Cal tenir present que un mateix article pot estar en més d’una àrea de recerca Web of Science.

Les cites rebudes a WoS s’han estret el 18.09.2022.

Les ESI citation rates corresponents s’han estret a 08.09.2022

 

Les Altmetrics molt sovint s'han presentat com a métriques alternatives a les utilitzades tradicionalment, com són el factor d'impacte de les revistes i els índexs personals de citació com l'índex h. Les Almetrics d'un article van més enllà del seu nombre de cites, cobreixen altres aspectes del seu impacte, com són el nombre de bases de dades i de coneixement que la refereixen, les seves visualitzacions, les seves descàrregues, o les seves mencions en els mitjans de comunicació social i en els mitjans de notícies.

Per fer aquest informe hem utilitzat l'Altmetric Attention Score (Altmetric.com). Es tracta d’un indicador compost (mitjana ponderada de mesures i fonts heterogènies) que vol mesurar l’atenció rebuda a Internet i és utilitzat tant per UPCommons com per FUTUR.

 

Dels 314 articles indexats, aquests són els 19 articles amb un valor “Altmetric” més alt a 5 a data 27.01.2022:

 

Altmetric = 145 – Sanchez-Lavega, A., Anguiano-Arteaga, A., Inurrigarro, P., Garcia-Melendo, E., Legarreta, J., Hueso, R., Sanz-Requena, J. F., Perez-Hoyos, S., Mendikoa, I., Soria, M., Rojas, J. F., Andres-Carcasona, M., Prat-Gasull, A., Ordonez-Extebarria, I., Rogers, J. H., Foster, C., Mizumoto, S., Casely, A., Hansen, C. J., … Eichstadt, G. (2021). Jupiter’s Great Red Spot: Strong Interactions With Incoming Anticyclones in 2019. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS, 126(4). DOI 10.1029/2020JE006686
Factor impacte 2021 = 4.434 – Q1

Altmetric = 66 – Belzagui, F., Buscio, V., Gutierrez-Bouzan, C., & Vilaseca, M. (2021). Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 762. DOI 10.1016/j.scitotenv.2020.144165
Factor impacte 2021 = 10.753 – Q1  

Altmetric = 61 – Vidiella, B.; Guillamon, A.; Sardanyes, J.; Maull, V.; Pla, J.; Conde, N.; Solé, R. (2021). Engineering self-organized criticality in living cells. NATURE COMMUNICATIONS, 12(1), 4415. DOI 10.1038/s41467-021-24695-4
Factor impacte 2021 = 17.694 – Q1   

Altmetric = 18 – Roque-Lopez, S.; Llanez-Anaya, E.; Álvarez-López, M.; Everts, M.; Fernandez, D.; J. Davidson, R.; Kaliman, P. (2021). Mental health benefits of a 1-week intensive multimodal group program for adolescents with multiple adverse childhood experiences. CHILD ABUSE & NEGLECT, 122, 105349. DOI 10.1016/j.chiabu.2021.105349033
Factor impacte 2021 = 4.863 – Q1    

Altmetric = 17Cardona, G., Alonso, S., & Busquets, A. (2021). Patient-practitioner communication and contact lens compliance during a prolonged COVID-19 lockdown. CONTACT LENS & ANTERIOR EYE, 44(6). DOI 10.1016/j.clae.2021.02.019
Factor impacte 2021 = 3.946 – Q2    

Altmetric = 16Escursell, S., Llorach-Massana, P., & Roncero, M.B. (2021). Sustainability in e-commerce packaging: A review. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 280(1). DOI 10.1016/j.jclepro.2020.124314
Factor impacte 2021 = 11.072 – Q1    

Altmetric = 15 Fernandez, D., Gine-Vazquez, I., Liu, I., Yucel, R., Ruscone, M. N., Morena, M., Gerardo Garcia, V., Maria Haro, J., Pan, W., & Tyrovolas, S. (2021). Are environmental pollution and biodiversity levels associated to the spread and mortality of COVID-19? A four-month global analysis. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 271. DOI 10.1016/j.envpol.2020.116326
Factor impacte 2021 = 9.988 – Q1    

Altmetric = 15Silini, R., Barreiro, M., & Masoller, C. (2021). Machine learning prediction of the Madden-Julian oscillation. NPJ CLIMATE AND ATMOSPHERIC SCIENCE, 4(1). DOI 10.1038/s41612-021-00214-6
Factor impacte 2021 = 9.448 – Q1   

Altmetric = 14Fernandez, D.; Vigo, D.; Sampson, N.; Hwang, I.; Aguilar, S.; Al-Hamzawi, A.O., …, Haro, J.M. (2021). Patterns of care and dropout rates from outpatient mental healthcare in low-, middle- and high-income countries from the World Health Organization's World Mental Health Survey Initiative. PSYCHOLOGICAL MEDICINE, 51(12), 2104-2116. DOI 10.1017/S0033291720000884
Factor impacte 2021 = 10.592 – Q1  

Altmetric = 12 – Lana, X., Casas-Castillo, M.C., Rodriguez-Sola, R., Serra, C., Martinez, M.D., & Kirchner, R. (2021). Rainfall regime trends at annual and monthly scales in Catalonia (NE Spain) and indications of CO2 emissions effects. THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 146(3-4), 981-996. DOI 10.1007/s00704-021-03773-z
Factor impacte 2021 = 3.409 – Q3    

Altmetric = 11 – Ferrer-Quintero, M.; Fernandez, D.; López, R.; Birulés, I.; Barajas, A.; Lorente, E.; Diaz, L.; Verdaguer , M.; Garcia, H.; Sevilla-Llewellyn-Jones, J. (2021). Persons with first episode psychosis have distinct profiles of social cognition and metacognition. NPJ SCHIZOPHRENIA, 7(1), 61. DOI 10.1038/s41537-021-00187-8
Factor impacte 2021 = 4.966 – Q2   

Altmetric = 11 – Tyrovolas, S.; Giné, I.; Fernandez, D., …, Molassiotis, A. (2021). Estimating the COVID-19 Spread Through Real-time Population Mobility Patterns: Surveillance in Low- and Middle-Income Countries. JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, 23(6), e22999. DOI 10.2196/22999
Factor impacte 2021 = 7.076 – Q1   

Altmetric = 11 – Ungerovich, M.; Barreiro, M.; Masoller, C. (2021). Influence of Madden-Julian Oscillation on extreme rainfall events in Spring in southern Uruguay. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 41(5), 3339-3351. DOI 10.1002/joc.7022
Factor impacte 2021 = 3.651 – Q2  

Altmetric = 10Silini, R., & Masoller, C. (2021). Fast and effective pseudo transfer entropy for bivariate data-driven causal inference. SCIENTIFIC REPORTS, 11(1). DOI 10.1038/s41598-021-87818-3
Factor impacte 2021 = 4.996 – Q2   

Altmetric = 9 – Alarcon, T.; Sardanyes, J.; Guillamon, A. (2021). Bivalent chromatin as a therapeutic target in cancer: An in silico predictive approach for combining epigenetic drug. PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY, 17(6), e1008408. DOI 10.1371/journal.pcbi.1008408
Factor impacte 2021 = 4.779 – Q1   

Altmetric = 9 – Aresté, L.; Benistry, D.; Guendelman, E.; Haro, J. (2021). alpha-attractors in quintessential inflation motivated by supergravity. PHYSICAL REVIEW D, 103(12), 123535. DOI 10.1103/PhysRevD.103.123535
Factor impacte 2021 = 5.407 – Q1  

Altmetric = 8 – Aresté, L.; Benistry, D.; Guendelman, E.; Haro, J. (2021). Quintessential inflation and cosmological seesaw mechanism: reheating and observational constraints. JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS, 7, 007. DOI 10.1088/1475-7516/2021/07/007
Factor impacte 2021 = 7.280 – Q1  

Altmetric = 8 – Klose, M.; Jorba, O.; Gonçalves, M.; Escribano, J.; Dawson, M.; Obiso, V.; di Tomaso, E.; Basart, S.; Montané, G.; Macchia, F.; Ginoux, P.; Guerschman, J.; Prigent, C.; Huang, Y.; Kok, J. F.; Miller, R.; Pérez, C. (2021). Mineral dust cycle in the Multiscale Online Nonhydrostatic AtmospheRe CHemistry model (MONARCH) Version 2.0. GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT, 14(10), 6403-6444. DOI 10.5194/gmd-14-6403-2021
Factor impacte 2021 = 6.892 – Q1   

Altmetric = 8 – Romano, F., Espinosa-Orozco, J., Pfeiffer, M., Herdrich, G., Crisp, N. H., Roberts, P. C. E., Holmes, B. E. A., Edmondson, S., Haigh, S., Livadiotti, S., Macario-Rojas, A., Oiko, V. T. A., Sinpetru, L. A., Smith, K., Becedas, J., Sulliotti-Linner, V., Bisgaard, M., Christensen, S., Hanessian, V., … Garcia-Almiñana, D.; Rodriguez-Donaire, S.; Sureda, M., … Villain, R. (2021). Intake design for an Atmosphere-Breathing Electric Propulsion System (ABEP). ACTA ASTRONAUTICA, 187, 225-235. DOI 10.1016/j.actaastro.2021.06.033
Factor impacte 2021 = 2.954 – Q1  

Altmetric = 7 – Mestre, C., Bedell, H. E., Diaz-Douton, F., Pujol, J., & Gautier, J. (2021). Characteristics of saccades during the near point of convergence test. VISION RESEARCH, 187, 27-40. DOI 10.1016/j.visres.2021.06.001
Factor impacte 2021 = 1.984 – Q3 

 

 

 

Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web of Science.

Aquest recurs recull els articles d’investigadors del Campus de Terrassa de la UPC que compleixin les condicions següents:

 • Hagin estat publicats durant l’any 2021.
 • Els autors signin com a investigadors del Campus de Terrassa de la UPC o d’alguna de les seves escoles.
 • Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) en l’edició del 2022.

Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Mendeley) per a la presentació de la bibliografia.

Els diferents informes presentats en aquest recurs s’han generat a partir de l’aplicació de les opcions “Analyze Results” i “Create Citation Report” als resultats obtinguts.

 

Per a cada autor del Campus s'ha afegit un enllaç a la fitxa de l'investigador de FUTUR: Portal de la Producció Científica dels investigadors de la UPC. Per a cada article s'ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç al DOI de la publicació.

La manca d'algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d'aquestes causes:

 • Articles que no hagin estat incorporats a la base de dades Web of Science (ISI).

 • Articles en què no apareix la menció del Campus de Terrassa a la signatura dels autors.

 • Errades en la indexació a la base de dades.

En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.campus.terrassa@upc.edu.

 

(*) La cerca efectuada és la següent: 

(AD=(((colon OR colom) NOT VALENCIA) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR UPC OR "Univ Politecn Catalun*" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR ETSEIAT OR ESEIAAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECN" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR"CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT OR GAIA)) NOT AD=(terrassa OR tarrasa OR 08222)) OR (AD=((Terrassa OR Tarrasa OR 08222) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR UPC OR "UNIV POLITECN CATALUNA" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR ETSEIAT OR ESEIAAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "UNIV POLITECN" OR "CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT OR GAIA)))


Darrera actualització: 05/06/2023