LA PRODUCCIó CIENTíFICA DEL CAMPUS DE TERRASSA 2020

La producció científica del Campus de Terrassa 2020

Aquesta pàgina recull les dades més rellevants de l’informe Articles indexats publicats per investigadors del Campus de Terrassa: 2020 disponible a UPCommons.

 


 

A l'any 2020 es van publicar 314 articles en revistes indexades al JCR. Es poden consultar tots els articles a l’informe complet.

L’evolució mostra com, des del 2010, hi ha hagut un increment continu en el nombre d’articles indexats fins el 2015. Es va passar de 196 a 284 articles publicats. Després de dos anys en què el nombre de publicacions va baixar, a partir del 2018 es constata un increment considerable. Actualment apareixen 73 articles més que al 2017.

Accés obert

Del total d’articles indexats al 2020, hi ha 309 (un 98,4%) que es poden consultar en accés obert. Es distribueixen de la manera següent:

 

Accés obert

Via verda

192

Via daurada 107

Via híbrida

10

Accés tancat

5

 

Sota la via daurada trobem 107 articles que han estat publicats en revistes d’accés obert. Sota la via verda trobem 192 articles que han estat dipositats a UPCommons i que estaran disponibles en accés obert respectant les condicions de les revistes (versió de l’article i període d’embargament adequats). A més, hi ha 10 articles publicats en obert en revistes híbrides.

 

 

 

 

Al 2020, 242 investigadors de Campus de Terrassa van aparèixer en un o més articles indexats al JCR. Es poden consultar tots els autors a l’informe complet.

L’evolució mostra com, dels del 2010, s’ha produït un increment anual irregular del nombre d’autors amb l’excepció dels anys 2013, 2017 i  2020. El darrer any apareixen 23 autors menys que al 2018.

 

 

 

 

D’aquests 242 autors, hi ha 10 que van publicar 8 o més articles indexats al 2020: Puig Cayuela, Vicenç (25 articles), Quintanilla De Latorre, Ramon (18 articles), Riba Ruiz, Jordi Roger (13 articles), Colom Fajula, Xavier, Forcada Matheu, Nuria i Masoller Alonso, Cristina (9 articles), Casals Casanova, Miquel, Moreno Eguilaz, Juan Manuel, Tzanov, Tzanko i Velasco Perero, Jose Ignacio (8 articles).
 

 

Mapa interactiu de la producció dels autors del Campus de Terrassa de la UPC i les seves co-autories.

 • A causa de la seva complexitat, aquest mapa triga a carregar-se. Si us plau sigui pacient.
 • Cada node està dedicat a un autor que ha publicat sobre el tema examinat en aquesta enquesta. Les vores indiquen el nombre de documents en coautoria dels autors esmentats. Els nodes en blau identifiquen els autors vinculats al Campus de Terrassa.
 • Aquest mapa inclou investigadors que han escrit almenys una publicació.
 • A causa del fet que els documents amb més de 50 autors fan impossible crear el següent mapa interactiu, aquests articles s'han eliminat per a dibuixar el gràfic.
 • Una vegada que el mapa s'hagi obert, consulti les instruccions d'ús per a aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

 

S’ha publicat articles en 214 revistes indexades diferents. Les 17 revistes amb 3 o més articles són:
 

POLYMERS

12

SENSORS

11

ENERGIES

9

MATERIALS 

7

APPLIED SCIENCES BASEL

6

ENERGY AND BUILDINGS

5

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

5

WATER

5

CHAOS

4

OPTICS EXPRESS

4

PROCESSES

4

IEEE ACCESS

3

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS

3

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

3

JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE ENGINEERING AND APPLIED

3

MATHEMATICS

3

JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE

3

PHYSICAL REVIEW A

3

 

 

Dins dels 314 articles, trobem 25 institucions amb 4 o més col·laboracions:
 

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

27

UAB – UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

20

IRII INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

17

ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS

8

UVIGO - UNIVERSIDAD DE VIGO

8

CNRS -CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

7

CIBER -CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED 

7

UP - UNIVERSIDADE DO PORTO

7

UdG -UNIVERSITAT DE GIRONA

7

CIMNE - CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA 

6

CETAQUA – CENTRO TECNOLOGICO DEL AGUA

6

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA 

6

UNIVERSITY OF LONDON

5

VILNIUS UNIVERSITY

5

BIST - BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

4

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

4

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

4

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA

4

NIT - NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

4

UNIVERSITE COTE D AZUR

4

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

4

UNIVERSITY OF LEICESTER

4
          UNIVERSITY OF STUTTGART 4
          UNIZAR - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 4

 

 

 

Dins dels 314 articles, trobem 23 països (sense constar Espanya) amb 4 o més col·laboracions:
 

USA

23

ENGLAND

19

FRANCE

18

CHINA

18

GERMANY

16

MEXICO

11

ITALY

10

BRAZIL

9

DENMARK

9

AUSTRALIA

8

PORTUGAL

8

INDIA

7

POLAND

7

AUSTRIA

5

IRAN

5

LITHUANIA

5

RUSSIA

5

BELGIUM

4

CANADA

4

JAPAN

4

          NETHERLANDS 4
          SWEDEN 4
          TURKEY 4

 

 

Mapa interactiu de països amb coautoria en els articles indexats del Campus de Terrassa

Clicant a sobre del mapa accedireu a un mapa interactiu on podreu consultar els països on pertanyen les institucions dels coautors i el nombre d'articles per a cada país.

 

 

Dins les publicacions, trobem 23 grans àrees temàtiques (Web of Science) amb 5 o més articles:
 

ENGINEERING

110

PHYSICS

50

CHEMISTRY 

42

MATERIALS SCIENCE

41

MATHEMATICS

41

ENERGY FUELS

30

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS

27

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY

23

POLYMER SCIENCE

20

MECHANICS

19

COMPUTER SCIENCE

18

INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 

18

AUTOMATION CONTROL SYSTEMS

17

CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY

17

OPTICS

12

ASTRONOMY ASTROPHYSICS

9

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY

9

THERMODINYAMICS

8

WATER RESOURCES

8

METALLURGY METALLURGICAL ENGINEERING

7

METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES

6

TELECOMMUNICATIONS

6

OPHTALMOLOGY

5

 

Mapa interactiu de les categories WoS assignades als articles d'autors del Campus de Terrassa.

 • Cada node indica el nombre d'articles de revista indexades sota la categoria especificada. Les vores indiquen el nombre de documents relacionats amb els temes enllaçats.
 • Un cop obert el mapa, consulteu les instruccions d'ús per aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

 

 

Al 2020 s’han publicat 177 articles en revistes situades al primer quartil d’alguna àrea temàtica del JCR.

La distribució per quartils dels 314 articles indexats és la següent:

 

Quartil 1

177

56,37%

Quartil 2

89 28.34%

Quartil 3

40 12,74%

Quartil 4

8 2,55%

 

 

 

 

Els 3 articles publicats a revistes amb un factor d’impacte més gran són:

 

Duch, M., Torras, N., Asami, M., Suzuki, T., Arjona, M. I., Gomez-Martinez, R.,VerMilyea, M.D., Castilla, R., Perry, A. C. F. (2020). Tracking intracellular forces and mechanical property changes in mouse one-cell embryo development. NATURE MATERIALS, 19(10), 1114+. DOI 10.1038/s41563-020-0685-9
Factor impacte 2020 = 43.841 – Q1

Liu, Q., Gerling, L. G., Bernal-Texca, F., Toudert, J., Li, T., Zhan, X., & Martorell, J. (2020). Light Harvesting at Oblique Incidence Decoupled from Transmission in Organic Solar Cells Exhibiting 9.8% Efficiency and 50% Visible Light Transparency. ADVANCED ENERGY MATERIALS, 10(17). DOI 10.1002/aenm.201904196
Factor impacte 2020 = 29.368 – Q1

Ivanova, A., Ivanova, K., Tied, A., Heinze, T., & Tzanov, T. (2020). Layer-By-Layer Coating of Aminocellulose and Quorum Quenching Acylase on Silver Nanoparticles Synergistically Eradicate Bacteria and Their Biofilms. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 30(24). DOI 10.1002/adfm.202001284
Factor impacte 2020 = 18.808 – Q1 

 

 

 

 

 

A data 31.12.2021 els 314 articles seleccionats havien rebut 1489 citacions. 6 d’aquests articles havien rebut 20 o més citacions:

 

68 citacions Lopez Ruiz, L. A., Roca Ramon, X., & Gasso Domingo, S. (2020). The circular economy in the construction and demolition waste sector - A review and an integrative model approach. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 248. DOI 10.1016/j.jclepro.2019.119238
Factor impacte 2020 = 9.297 – Q1  

53 citacionsVellido, A. (2020). The importance of interpretability and visualization in machine learning for applications in medicine and health care. NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 32(24). 18069-18083, DOI 10.1007/s00521-019-04051-w10.1038/s41598-020-76686-y
Factor impacte 2020 = 5.606 – Q1  

26 citacions – Liu, Q., Gerling, L. G., Bernal-Texca, F., Toudert, J., Li, T., Zhan, X., & Martorell, J. (2020). Light Harvesting at Oblique Incidence Decoupled from Transmission in Organic Solar Cells Exhibiting 9.8% Efficiency and 50% Visible Light Transparency. ADVANCED ENERGY MATERIALS, 10(17). DOI 10.1002/aenm.201904196
Factor impacte 2020 = 29.368 – Q1  

25 citacions – Conti, M., Pata, V., & Quintanilla, R. (2020). Thermoelasticity of Moore-Gibson-Thompson type with history dependence in the temperature. ASYMPTOTIC ANALYSIS, 120(1-2), 1-21. DOI 10.3233/ASY-191576
Factor impacte 2020 = 0.989 – Q3  

23 citacions – Cabanas-Romero, L.V., Valls, C., Valenzuela, S. V, Roncero, M.B., Javier Pastor I, F., Diaz, P., & Martinez, J. (2020). Bacterial Cellulose-Chitosan Paper with Antimicrobial and Antioxidant Activities. BIOMACROMOLECULES, 21(4), 1568-1577. DOI 10.1021/acs.biomac.0c00127
Factor impacte 2020 = 6.988 – Q1  

20 citacions – Pellicer, M., & Quintanilla, R. (2020). On uniqueness and instability for some thermomechanical problems involving the Moore-Gibson-Thompson equation. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK, 71(3). DOI 10.1007/s00033-020-01307-7
Factor impacte 2020 = 1.934 – Q2  

 

 

L’impacte normalitzat es calcula comparant les cites rebudes pels articles indexats del Campus de Terrassa en una àrea concreta amb la mitjana mundial del mateix àmbit temàtic. Ens permet comparar, per tant, l’impacte d’articles de diferents àmbits temàtics.

Les dades corresponents a tot el món s’han estret de ESI (Essential Science Indicators). Aquesta eina mostra estadístiques que permeten estudiar les tendències en investigació científica. Divideix el coneixement en 22 àrees de recerca. Cada revista està assignada a una d’aquestes àrees. Més informació >>

Per fer aquest informe s’han contemplat les 11 categories ESI presents a 9 o més articles indexats del Campus de Terrassa publicats el 2020:

 

 

ESI ofereix la mitjana mundial de cites rebudes durant un any concret per a cada àrea de recerca (ESI citation rate). La comparació entre la mitjana de cites rebudes a WoS pels articles del Campus de Terrassa i la mitjana mundial ens donarà l’impacte normalitzat:

Cal tenir present que un mateix article pot estar en més d’una àrea de recerca Web of Science.

Les cites rebudes a WoS s’han estret el 26.01.2022.

Les ESI citation rates corresponents s’han estret a 13.01.2022.

 

Les Altmetrics molt sovint s'han presentat com a métriques alternatives a les utilitzades tradicionalment, com són el factor d'impacte de les revistes i els índexs personals de citació com l'índex h. Les Almetrics d'un article van més enllà del seu nombre de cites, cobreixen altres aspectes del seu impacte, com són el nombre de bases de dades i de coneixement que la refereixen, les seves visualitzacions, les seves descàrregues, o les seves mencions en els mitjans de comunicació social i en els mitjans de notícies.

Per fer aquest informe hem utilitzat l'Altmetric Attention Score (Altmetric.com). Es tracta d’un indicador compost (mitjana ponderada de mesures i fonts heterogènies) que vol mesurar l’atenció rebuda a Internet i és utilitzat tant per UPCommons com per FUTUR.

 

Dels 314 articles indexats, aquests són els 19 articles amb un valor “Altmetric” més alt a 5 a data 27.01.2022:

 

Altmetric = 203 – Duch, M., Torras, N., Asami, M., Suzuki, T., Arjona, M. I., Gomez-Martinez, R.,VerMilyea, M.D., Castilla, R., Perry, A. C. F. (2020). Tracking intracellular forces and mechanical property changes in mouse one-cell embryo development. NATURE MATERIALS, 19(10), 1114+. DOI 10.1038/s41563-020-0685-9
Factor impacte 2020 = 43.841 – Q1
 

Altmetric = 76 – Mattos, B. D., Tardy, B. L., Greca, L. G., Kamarainen, T., Xiang, W., Cusola, O., … Rojas, O. J. (2020). Nanofibrillar networks enable universal assembly of superstructured particle constructs. SCIENCE ADVANCES, 6(19). DOI 10.1126/sciadv.aaz7328
Factor impacte 2020 = 14.143 – Q1
 

Altmetric = 34 – Pavan, C., Fontanes, P., Urbani, M., Nguyen, N. C., Martinez-Sanchez, M., Peraire, J., Montanya, J., Guerra-Garcia, C. (2020). Aircraft Charging and its Influence on Triggered Lightning. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 125(1). DOI 10.1029/2019JD031245
Factor impacte 2020 = 4.261 – Q2
 

Altmetric = 19 – Morbidelli, R., Penelope Garcia-Marin, A., Al Mamun, A., Atiqur, R. M., Luis Ayuso-Munoz, J., Taouti, M. B., …, Casas-Castillo, M.C., …, Saltalippi, C. (2020). The history of rainfall data time-resolution in a wide variety of geographical areas. JOURNAL OF HYDROLOGY, 590. DOI 10.1016/j.jhydrol.2020.125258
Factor impacte 2020 = 5.722 – Q1
 

Altmetric = 17 – Romano, F., Chan, Y.-A., Herdrich, G., Traub, C., Fasoulas, S., Roberts, P. C. E., …; Garcia-Alminana, D., Rodriguez-Donaire, S., Sureda, M.,… Heisserer, B. (2020). RF Helicon-based Inductive Plasma Thruster (IPT) Design for an Atmosphere-Breathing Electric Propulsion system (ABEP). ACTA ASTRONAUTICA, 176, 476-483. DOI 10.1016/j.actaastro.2020.07.008
Factor impacte 2020 = 2.413 – Q1
 

Altmetric = 16 – Sorman, A.H.; Turhan, E.; Rosas-Casals, M. (2020). Democratizing Energy, Energizing Democracy: Central Dimensions Surfacing in the Debate. FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH, 8, 499888. DOI 10.3389/fenrg.2020.499888
Factor impacte 2020 = 4.008 – Q2
 

Altmetric = 14 – Crouzet, N., Healy, B. F., Hebrard, G., McCullough, P. R., Long, D., Montanes-Rodriguez, P., Garcia-Melendo, E., … Nielsen, L. D. (2020). XO-7 b: A Transiting Hot Jupiter with a Massive Companion on a Wide Orbit. ASTRONOMICAL JOURNAL, 159(2). DOI 10.3847/1538-3881/ab5b12
Factor impacte 2020 = 6.263 – Q1
 

Altmetric = 11Belzagui, F., Gutierrez-Bouzan, C., Alvarez-Sanchez, A., & Vilaseca, M. (2020). Textile microfibers reaching aquatic environments: A new estimation approach. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 265(B). DOI 10.1016/j.envpol.2020.114889
Factor impacte 2020 = 8.071 – Q1
 

Altmetric = 9 – Hueso, M.; Haro, L.; Calabria, J.; Dal-Re, R.; Tebe, C.; Gibert, Karina; Cruzado, J. M.; Vellido, A. (2020). Leveraging Data Science for a Personalized Haemodialysis. KIDNEY DISEASES, 6(6), 385-394. DOI 10.1159/000507291
Factor impacte 2020 = 3.222 – Q2
 

Altmetric = 9 – Pan, S.; Haro, J.; Yang, W.Q.; Amoros, J. (2020). Understanding the phenomenology of interacting dark energy scenarios and their theoretical bounds. PHYSICAL REVIEW D, 101(12), 123506. DOI 10.1103/PhysRevD.101.123506
Factor impacte 2020 = 4.643 – Q1
 

Altmetric = 8 – Avila-Garcia, D., Morato, J., Perez-Maussan I, A., Santillan-Carvantes, P., Alvarado, J., & Comin, F. A. (2020). Impacts of alternative land-use policies on water ecosystem services in the Rio Grande de Comitan-Lagos de Montebello watershed, Mexico. ECOSYSTEM SERVICES, 45. DOI 10.1016/j.ecoser.2020.101179
Factor impacte 2020 = 5.454 – Q1
 

Altmetric = 8 – Hueso, R., Sanchez-Lavega, A., Rojas, J. F., Simon, A. A., Barry, T., del Rio-Gaztelurrutia, T., …, Garcia-Melendo, E., …, Wong, M. H. (2020). Saturn atmospheric dynamics one year after Cassini: Long-lived features and time variations in the drift of the Hexagon. ICARUS, 336. DOI 10.1016/j.icarus.2019.113429 
Factor impacte 2020 = 3.508 – Q2
 

Altmetric = 8 – Spiess, M.; Fernandez, D.; Nguyen, T.; Liu, I. (2020). Generalized estimating equations to estimate the ordered stereotype logit model for panel data. STATISTICS IN MEDICINE, 39(14), 1919-1940. DOI 10.1002/sim.8520
Factor impacte 2020 = 2.373 – Q2
 

Altmetric = 7 – Crisp, N. H., Roberts, P. C. E., Livadiotti, S., Oiko, V. T. A., Edmondson, S., Haigh, S. J., Garcia-Almiñana, D., Rodriguez-Donaire, S., Sureda, M., … Schwalber, A. (2020). The benefits of very low earth orbit for earth observation missions. PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES, 117. DOI 10.1016/j.paerosci.2020.100619
Factor impacte 2020 = 8.653 – Q1
 

Altmetric = 7 – Fernandez-Fontelo, A.; Moriña, D.; Cabaña, A.; Arratia, A.; Puig, P. (2020). Estimating the real burden of disease under a pandemic situation: The SARS-CoV2 case. PLOS ONE, 15(12), e0242956. DOI 10.1371/journal.pone.0242956
Factor impacte 2020 = 3.240 – Q2
 

Altmetric = 7 – González, V.; Santamaría, J.; Oliveras, I.; Fernandez, D.; Montero, E. (2020). Internet Gaming Disorder Clustering Based on Personality Traits in Adolescents, and Its Relation with Comorbid Psychological Symptoms. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 17(5), 1516. DOI 10.3390/ijerph17051516
Factor impacte 2020 = 3.390 – Q1

Altmetric = 6Ivanova, K., Ivanova, A., Ramon, E., Hoyo, J., Sanchez-Gomez, S., & Tzanov, T. (2020). Antibody-Enabled Antimicrobial Nanocapsules for Selective Elimination of Staphylococcus aureus. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 12(32), 35918-35927. DOI 10.1021/acsami.0c09364
Factor impacte 2020 = 9.229 – Q1

Altmetric = 6Tejedor, B., Barreira, E., de Freitas, V. P., Kisilewicz, T., Nowak-Dzieszko, K., & Berardi, U. (2020). Impact of Stationary and Dynamic Conditions on the U-Value Measurements of Heavy-Multi Leaf Walls by Quantitative IRT. ENERGIES, 13(24). DOI 10.3390/en13246611
Factor impacte 2020 = 3.004 – Q3

Altmetric = 6Tejedor, B., Gaspar, K., Casals, M., & Gangolells, M. (2020). Analysis of the Applicability of Non-Destructive Techniques to Determine In Situ Thermal Transmittance in Passive House Facades. APPLIED SCIENCES-BASEL, 10(23). DOI 10.3390/app10238337
Factor impacte 2020 = 2.679 – Q2

 

 

 

Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web of Science.

Aquest recurs recull els articles d’investigadors del Campus de Terrassa de la UPC que compleixin les condicions següents:

 • Hagin estat publicats durant l’any 2020.
 • Els autors signin com a investigadors del Campus de Terrassa de la UPC o d’alguna de les seves escoles*.
 • Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) en l’edició del 2021.

Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Mendeley) per a la presentació de la bibliografia.

Els diferents informes presentats en aquest recurs s’han generat a partir de l’aplicació de les opcions “Analyze Results” i “Create Citation Report” als resultats obtinguts.

 

Per a cada autor del Campus s'ha afegit un enllaç a la fitxa de l'investigador de FUTUR: Portal de la Producció Científica dels investigadors de la UPC. Per a cada article s'ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç al DOI de la publicació.

La manca d'algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d'aquestes causes:

 • Articles que no hagin estat incorporats a la base de dades Web of Science (ISI).

 • Articles en què no apareix la menció del Campus de Terrassa a la signatura dels autors.

 • Errades en la indexació a la base de dades.

En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.campus.terrassa@upc.edu.

 

(*) La cerca efectuada és la següent: 

(AD=(((colon OR colom) NOT VALENCIA) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR UPC OR "Univ Politecn Catalun*" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR ETSEIAT OR ESEIAAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECN" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR"CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT OR GAIA)) NOT AD=(terrassa OR tarrasa OR 08222)) OR (AD=((Terrassa OR Tarrasa OR 08222) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR UPC OR "UNIV POLITECN CATALUNA" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR ETSEIAT OR ESEIAAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "UNIV POLITECN" OR "CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT OR GAIA)))


Darrera actualització: 19/12/2022