LA PRODUCCIó CIENTíFICA DEL CAMPUS DE TERRASSA 2018

La producció científica del Campus de Terrassa 2018

Aquesta pàgina recull les dades més rellevants de l’informe Articles indexats publicats per investigadors del Campus de Terrassa: 2018 disponible a UPCommons.

Aquest informe s’elabora anualment, des de 2010, i inclou els treballs publicats per investigadors/es del Campus de Terrassa en revistes indexades al Journal Citation Report  (JCR) cada any. Podeu consultar informes d'anys anteriors.

 

A l'any 2018 es van publicar 290 articles en revistes indexades al JCR. Es poden consultar tots els articles a l’informe complet.

L’evolució mostra com, des del 2010, hi ha hagut un increment continu en el nombre d’articles indexats  fins el 2015. Es va passar de 196 a 284 articles publicats. Desprès de dos anys en què el nombre de publicacions va baixar, al 2018 es constata un increment considerable (49 articles més que al 2017)

 

 

 

Accés obert

Del total d’articles indexats al 2018, hi ha 278 (un 95,86%) que es poden consultar en accés obert. Es distribueixen de la manera següent:

Accés obert

Via verda

207

Via daurada

71

Accés tancat

12

 

Sota la via daurada trobem 71 articles que han estat publicats en revistes d’accés obert. Sota la via verda trobem 207 articles que han estat dipositats a UPCommons i que estaran disponibles en accés obert respectant les condicions de les revistes (versió de l’article i període d’embargament adequats) .

 

 

 

 

 

Al 2018, 267 investigadors de Campus de Terrassa van aparèixer en un o més articles indexats al JCR. Es poden consultar tots els autors a l’informe complet.

L’evolució mostra com, dels del 2010, s’ha produït un increment anual del nombre d’autors amb l’excepció dels anys 2013 i 2017. El darrer any apareixen 45 autors més que al 2017.

 

 

 

 

D’aquests 267 autors, hi ha 11 que van publicar 7 o més articles indexats al 2018: Puig Cayuela, Vicenç (21 articles), Riba Ruiz, Jordi Roger i Staliunas, Kestutis (11articles), Quintanilla De Latorre, Ramon (10 articles), Arias Montenegro, Francisco Javier i Morato Farreras, Jordi (8 articles), Acho Zuppa, Leonardo, Masoller Alonso, Cristina, Romeral Martinez, Jose Luis, – Roncero Vivero, Maria Blanca i Tzanov, Tzanko (7 articles).

Mapa interactiu de la producció dels autors del Campus de Terrassa de la UPC i les seves co-autories.

 • A causa de la seva complexitat, aquest mapa triga a carregar-se. Si us plau sigui pacient.
 • Cada node està dedicat a un autor que ha publicat sobre el tema examinat en aquesta enquesta. Les vores indiquen el nombre de documents en coautoria dels autors esmentats. Els nodes en blau identifiquen els autors vinculats al Campus de Terrassa.
 • Aquest mapa inclou investigadors que han escrit almenys una publicació.
 • A causa del fet que els documents amb més de 50 autors fan impossible crear el següent mapa interactiu, aquests articles s'han eliminat per a dibuixar el gràfic.
 • Una vegada que el mapa s'hagi obert, consulti les instruccions d'ús per a aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

 

S’ha publicat articles en 192 revistes indexades diferents. Les 18 revistes amb 3 o més articles són:
 

ENERGIES

12

POLYMERS

11

DESALINATION AND WATER TREATMENT

6

ENERGY AND BUILDINGS

5

PHYSICAL REVIEW A

5

CARBOHYDRATE POLYMERS

4

MATERIALS

4

OPTICS EXPRESS

4

SENSORS

4

ACTA GEOPHYSICA

3

COMPOSITES PART B ENGINEERING

3

IEEE SYSTEMS JOURNAL

3

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

3

OPTICS LETTERS

3

PHYSICAL REVIEW D

3

PLOS ONE

3

POLYMER TESTING

3

SOFT COMPUTING

3

 

 

Dins dels 290 articles, trobem 22 institucions amb 4 o més col·laboracions:
 

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

27

UAB –UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

16

IRII - INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL  

12

UB – UNIVERSITAT DE BARCELONA

11

ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS

11

CNRS -CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

10

CNR -CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

9

CIBER -CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED

8

CIMNE -CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA

6

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA

6

UdG -UNIVERSITAT DE GIRONA

6

NTNU -NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY

5

TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITY

5

SBI CONNECTORS ESPANA

4

SEAT SA

4

AMIRKABIR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

4

BSC -BARCELONA SUPERCOMPUTER CENTER

4

UPF –UNIVERSITAT POMPEU FABRA

4

TERMO FLUIDS SL

4

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

4

UNIVERSITY OF CAMERINO

4

IREC-INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA IREC

4
   
   
   
   
   

 

 

 

Dins dels 290 articles, trobem 20 països (sense constar Espanya) amb 3 o més col·laboracions:
 

ITALY

24

USA

16

PEOPLES R CHINA

12

ENGLAND

11

FRANCE

11

IRAN

10

GERMANY

9

BRAZIL

7

MEXICO

7

POLAND

7

RUSSIA

6

NORWAY

5

TURKEY

5

DENMARK

4

JAPAN

4

AUSTRALIA

3

GREECE

3

NETHERLANDS

3

SCOTLAND

3

URUGUAY

3

 

 

Mapa interactiu de països amb coautoria en els articles indexats del Campus de Terrassa

Clicant a sobre del mapa accedireu a un mapa interactiu on podreu consultar els països on pertanyen les institucions dels coautors i el nombre d'articles per a cada país.

 

Dins les publicacions, trobem 22 grans àrees temàtiques (Web of Science) amb 5 o més articles:
 

ENGINEERING

96

MATERIALS SCIENCE

36

PHYSICS

31

POLYMER SCIENCE

28

AUTOMATION CONTROL SYSTEMS

24

ENERGY FUELS

24

COMPUTER SCIENCE

23

MATHEMATICS

23

OPTICS

23

CHEMISTRY

16

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS

15

WATER RESOURCES

14

CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY

13

MECHANICS

13

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY

12

INSTRUMENTS INSTRUMENTATION

11

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY

8

OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE

8

OPHTHALMOLOGY

7

METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES  

6

TELECOMMUNICATIONS

6

ASTRONOMY ASTROPHYSICS

5

 

Mapa interactiu de les categories WoS assignades als articles d'autors del Campus de Terrassa.

 • Cada node indica el nombre d'articles de revista indexades sota la categoria especificada. Les vores indiquen el nombre de documents relacionats amb els temes enllaçats.
 • Un cop obert el mapa, consulteu les instruccions d'ús per aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

 

Al 2018 s’han publicat 153 articles en revistes situades al primer quartil d’alguna àrea temàtica del JCR.

La distribució per quartils dels 290 articles indexats és la següent:

 

Quartil 1

157

Quartil 2

69

Quartil 3

49

Quartil 4

15

 

 

 

 

Els 3 articles publicats a revistes amb un factor d’impacte més gran són:

PEREGO, A.M., TURITSYN, S.K. i STALIUNAS, K., 2018. Gain through losses in nonlinear optics. LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS, vol. 7. ISSN 2047-7538. DOI 10.1038/s41377-018-0042-9.
Factor impacte 2018 = 14.000 – Q1 

CHENG, Y.-C. i STALIUNAS, K., 2018. Near-field flat focusing mirrors. APPLIED PHYSICS REVIEWS, vol. 5, no. 1. ISSN 1931-9401. DOI 10.1063/1.5022069.  
Factor impacte 2018 = 12.750 – Q1 

CENCINI, M. i PIGOLOTTI, S., 2018. Energetic funnel facilitates facilitated diffusion. NUCLEIC ACIDS RESEARCH, vol. 46, no. 2, pp. 558-567. ISSN 0305-1048. DOI 10.1093/nar/gkx1220.  
Factor impacte 2018 = 11.147 – Q1 

 

 

 

A data 31.12.2019 els 290 articles indexats havien rebut 952 citacions.  233 articles havíem rebut com a mínim una cita. 5 d’aquests havien rebut 14 o més citacions:
 

18 citacions – SALAT, M., PETKOVA, P., HOYO, J., PERELSHTEIN, I., GEDANKEN, A. i TZANOV, T., 2018. Durable antimicrobial cotton textiles coated sonochemically with ZnO nanoparticles embedded in an in-situ enzymatically generated bioadhesive. CARBOHYDRATE POLYMERS, vol. 189, pp. 198-203. ISSN 0144-8617. DOI 10.1016/j.carbpol.2018.02.033.
Factor impacte 2018 = 6.044 – Q1 

17 citacionsABBASI, H., ANTUNES, M. i VELASCO, J.I., 2018. Effects of Carbon Nanotubes/Graphene Nanoplatelets Hybrid Systems on the Structure and Properties of Polyetherimide-Based Foams. POLYMERS, vol. 10, no. 4. ISSN 2073-4360. DOI 10.3390/polym10040348.  
Factor impacte 2018 = 3.164 – Q1 

17 citacionsBASSEGODA, A., IVANOVA, K., RAMON, E. i TZANOV, T., 2018. Strategies to prevent the occurrence of resistance against antibiotics by using advanced materials. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol. 102, no. 5, pp. 2075-2089. ISSN 0175-7598. DOI 10.1007/s00253-018-8776-0.  
Factor impacte 2018 = 3.670 – Q2 

16 citacions – TEJEDOR, G., SEGALAS, J., ROSAS-CASALS, M., 2018. Transdisciplinarity in higher education for sustainability: how discourses are approached in engineering education. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol. 175, pp. 29-37. ISSN 0959-6526. DOI 10.1016/j.jclepro.2017.11.085.
Factor impacte 2018 = 6.395 – Q1 

14 citacions – RUIZ, M., MUJICA, L.E., ALFEREZ, E., ACHO, L., TUTIVEN, C., VIDAL, Y., RODELLAR, J., POZO, F., 2018. Wind turbine fault detection and classification by means of image texture analysis. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, vol. 107, pp. 149-167. ISSN 0888-3270. DOI 10.1016/j.ymssp.2017.12.035.
Factor impacte 2018 = 5.005 – Q1 

 

 

L'impacte normalitzat es calcula comparant les cites rebudes pels articles indexats del Campus de Terrassa en una àrea amb la mitjana mundial del mateix àmbit temàtic. Ens permet comparar, per tant, l'impacte d'articles de diferents àmbits temàtics.

Les dades corresponents a tot el món s'han estret de ESI (Essential Science Indicators). Aquesta eina mostra estadístiques que permeten estudiar les tendències en investigació científica. Divideix el coneixement en 22 àrees de recerca. Cada revista està assignada a una d'aquestes àrees. Més informació: http://help.incites.clarivate.com/inCites2Live/8300-TRS.html.

Per fer aquest informe s’han contemplat les 11 categories ESI presents a 5 o més articles indexats del Campus de Terrassa publicats el 2018:
 

Camp de recerca ESI

Àrees de recerca WoS representades

Public. WoS

Cites rebudes WoS

Cites/pub. WoS

ESI citation rate

Impacte normalitzat

Biology & Biomechistry

- Biochemistry molecular biology
- Biophysics
- Mathematical computational biology

10

28

2.80

3.58

0.78

Chemistry

- Chemistry
- Spectroscopy
- Thermodynamics

21

89

4.24

4.09

1.04

Clinical Medicine

- Ophthalmology
- Radiology nuclear medicine medical imaging

11

16

1.45

2.65

0.55

Computer Science

- Computer Science
- Telecommunications

25

78

3.12

2.34

1.33

Engineering

- Automation Control Systems
- Construction Building Technology
- Energy Fuels
- Engineering
- Instruments Instrumentation
- Mechanics
- Nuclear Science Technology
- Operations Research Management Science

- Robotics
- Science Technology Other Topics
- Transportation

146

533

3.65

2.79

1.31

Environment/ Ecology

- Environmental Sciences Ecology
- Public Environmental Occupational Health
- Water Resources

24

85

3.54

3.13

1.13

Geosciences

- Geochemistry Geophysics
- Geology
- Meteorology Atmospheric Sciences
- Oceanography
- Physical Geography
- Remote Science

15

27

1.80

2.73

0.66

Materials Science

- Materials Science
- Polymer Science

58

255

4.40

4.58

0.96

Mathematics

- Mathematics

23

49

2.13

1.12

1.90

Physics

- Optics
- Physics

47

131

2.79

3.04

0.92

Space Science

- Astronomy Astrophysics

5

29

5.80

4.68

1.24

 

ESI ofereix la mitjana mundial de cites rebudes durant un any concret per a cada àrea de recerca (ESi citation rate). La comparació entre la mitjana de cites rebudes a WoS pels articles del Campus de Terrassa i la mitjana mundial ens donarà l'impacte normalitzat:

Cal tenir present que un mateix article por estar en més d'una àrea de recerca Web of Science.

Les cites rebudes a WoS s'han estret el 04.02.2020.

Les ESi citation rates corresponents s'han estret a 109.01.2020.

 

 

Les Altmetrics molt sovint s'han presentat com a métriques alternatives a les utilitzades tradicionalment, com són el factor d'impacte de les revistes i els índexs personals de citació com l'índex h. Les almetrics d'un article van més enllà del seu nombre de cites, cobreixen altres aspectes del seu impacte, com són el nombre de bases de dades i de coneixement que la refereixen, les seves visualitzacions, les seves descàrregues, o les seves mencions en els mitjans de comunicació social i en els mitjans de notícies.

Per fer aquest informe hem utilitzat l'Altmetric Attention Score(Altmetric.com). Es tracta d’un indicador compost (mitjana ponderada de mesures i fonts heterogènies) que vol mesurar l’atenció rebuda a Internet i és utilitzat tant per UPCommons com per FUTUR.

 

Dels 290 articles indexats, aquests són els 18 articles amb un valor "Altmetric" més alt a 3 a data 05.02.2020:

 

Altmetric = 54 – ROSAS-CASALS, M., VALVERDE, S. i SOLE, R., 2018. A Simple Spatiotemporal Evolution Model of a Transmission Power Grid. IEEE SYSTEMS JOURNAL, vol. 12, no. 4, pp. 3747-3754. ISSN 1932-8184. DOI 10.1109/JSYST.2018.2800766

Altmetric = 10 – BARA, S. i ESCOFET, J., 2018. On lamps, walls, and eyes: The spectral radiance field and the evaluation of light pollution indoors. JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, vol. 205, pp. 267-277. ISSN 0022-4073. DOI 10.1016/j.jqsrt.2017.09.022.

Altmetric = 10 – BASSEGODA, A., IVANOVA, K., RAMON, E. i TZANOV, T., 2018. Strategies to prevent the occurrence of resistance against antibiotics by using advanced materials. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol. 102, no. 5, pp. 2075-2089. ISSN 0175-7598. DOI 10.1007/s00253-018-8776-0

Altmetric = 9– QUINTERO-QUIROZ, C., TORRENT, M.C. i MASOLLER, C., 2018. State space reconstruction of spatially extended systems and of time delayed systems from the time series of a scalar variable. En: 19th MEDYFINOL Conference, Valdivia, CHILE, DEC 05-09, 2016, CHAOS, vol. 28, no. 7. ISSN 1054-1500. DOI 10.1063/1.5023485.

Altmetric = 6 – CASTILLO, C., FERNANDEZ, V., SALLAN, J., 2018.The six emotional stages of organizational change. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, vol. 31, no. 3, pp. 468-493. ISSN 0953-4814. DOI 10.1108/JOCM-05-2016-0084.

Altmetric = 6 – OLMEDO-TORRE, N., MARTINEZ MARTINEZ, M., PEREZ-POCH, A. i AMANTE, B., 2018. Perception of the acquisition of generic competences in engineering degrees. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, vol. 28, no. 2, pp. 495-506. ISSN 0957-7572. DOI 10.1007/s10798-016-9390-z.

Altmetric = 5 – CASTIZO-OLIER, J., IRURTIA-AMIGO, A., JEMNI, N., CARRASCO-MARGINET, M., FERNANDEZ-GARCIA, R., RODRIGUEZ, F.A., 2018.Bioelectrical impedance vector analysis (BIVA) in sport and exercise: systematic review and future perspectives. PLOS ONE, vol. 13, no. 6, art. E0197957. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0197957.

Altmetric = 4– ARIAS, F.J., 2018. Deliberate Salinization of Seawater for Desalination of Seawater. JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, vol. 140, no. 3. ISSN 0195-0738. DOI 10.1115/1.4038053.

Altmetric = 4– LUPON, M., ARMAYONES, M. i CARDONA, G., 2018. Quality of life among parents of children with visual impairment: A literature review. RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, vol. 83, pp. 120-131. ISSN 0891-4222. DOI 10.1016/j.ridd.2018.08.013.

Altmetric = 4– MERCEDES, L., GIL, L. i BERNAT-MASO, E., 2018. Mechanical performance of vegetal fabric reinforced cementitious matrix (FRCM) composites. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol. 175, pp. 161-173. ISSN 0950-0618. DOI 10.1016/j.conbuildmat.2018.04.171.

Altmetric = 3 – ALZABEN, Z., CARDONA, G. ZAPATA, M.A., ZABEN, A., 2018. Interocular asymmetry in choroidal thickness and retinal sensitivity in high myopia. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, vol. 38, no. 8, pp. 1620-1628. ISSN 0275-004X. DOI 10.1097/IAE.0000000000001756.

Altmetric = 3– BENVENISTE, G., RALLO, H., CANALS CASALS, L., MERINO, A. i AMANTE, B., 2018. Comparison of the state of Lithium-Sulphur and lithium-ion batteries applied to electromobility. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol. 226, pp. 1-12. ISSN 0301-4797. DOI 10.1016/j.jenvman.2018.08.008.

Altmetric = 3– BERNAT-MASO, E., GIL, L., MERCEDES, L. i ESCRIG, C., 2018. Mechanical properties of pre-stressed fabric-reinforced cementitious matrix composite (PFRCM). CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol. 191, pp. 228-241. ISSN 0950-0618. DOI 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.210.

Altmetric = 3– GAWRYLA, M.D., ARNDT, E.M., SANCHEZ-SOTO, M. i SCHIRALDI, D.A., 2018. Poly(Amide-imide) Aerogel Materials Produced via an Ice Templating Process. MATERIALS, vol. 11, no. 2. ISSN 1996-1944. DOI 10.3390/ma11020233.

Altmetric = 3– GIL, F., YAGUE-FABRA, J.A., SUNE, A., JAUREGUI-BECKER, J.M. i WITS, W.W., 2018. A geometrical model for managing surface productivity of U-shaped assembly lines. CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol. 67, no. 1, pp. 479-482. ISSN 0007-8506. DOI 10.1016/j.cirp.2018.04.047.

Altmetric = 3 – GKIKAS, A.; OBISO, V.; PEREZ, C.; JORBA, O.; HATZIANASTASSIOU, N.; VENDRELL, L.; BASART, S.; SOLOMOS, S.; GASSO, S.; BALDASAMO, J., 2018. Direct radiative effects during intense Mediterranean desert dust outbreaks. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, vol. 18, no. 12, pp. 8757-8787.ISSN 1680-7316. DOI 10.5194/acp-18-8757-2018.

Altmetric = 3 – OLMEDO-TORRE, N., SANCHEZ CARRACEDO, F., SALAN BALLESTEROS, M.N., LOPEZ, D., PEREZ-POCH, A. i LOPEZ-BELTRAN, M., 2018. Do Female Motives for Enrolling Vary According to STEM Profile? IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, vol. 61, no. 4, SI, pp. 289-297. ISSN 0018-9359. DOI 10.1109/TE.2018.2820643.

Altmetric = 3 – WANG, B., SWITOWSKI, K., COJOCARU, C., ROPPO, V., SHENG, Y., SCALORA, M., KISIELEWSKI, J., PAWLAK, D., VILASECA, R., AKHOUAYRI, H., KROLIKOWSKI, W., TRULL, J., 2018.Comparative analysis of ferroelectric domain statistics via nonlinear diffraction in random nonlinear materials. OPTICS EXPRESS, vol. 26, no. 2, pp. 1083-1096. ISSN 1094-4087. DOI 10.1364/OE.26.001083.

 

Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web of Science.

Aquest recurs recull els articles d'investigadors del Campus de Terrassa de la UPC que compleixin les condicions següents:

 • Hagin estat publicats durant l'any 2018.

 • Els autors signin com a investigadors del Campus de Terrrassa de la UPC o d'alguna de les seves escoles.

 • Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) en l'edició del 2018.

Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Medeley) per a la presentació de la bibliografia.

Els diferents informes presentats en aquest recurs s'han generat a partir de l'aplicació de les opcions "Analyze Results" i "Create Citation Report" als resultats obtinguts.

Per a cada autor del Campus s'ha afegit un enllaç a la fitxa de l'investigador de FUTUR: Portal de la Producció Científica dels investigadors de la UPC. Per a cada article s'ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç al DOI de la publicació.

La manca d'algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d'aquestes causes:

 • Articles que no hagin estat incorporats a la base de dades Web of Science (ISI).

 • Articles en què no apareix la menció del Campus de Terrassa a la signatura dels autors.

 • Errades en la indexació a la base de dades.

En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.campus.terrassa@upc.edu.

 


Darrera actualització: 24/02/2022