ACTUALITAT

Actualitat

Access Engineering: accés en proves prorrogat fins al 5 de març

Access Engineering: accés en proves prorrogat fins al 5 de març

AccessEngineering és una base de dades d'enginyeria, especialment adreçada a professors, on s'hi poden trobar molts recursos útils per a la docència: eines per preparar als estudiants a resoldre problemes del món real, accés a llibres de text a nivell universitari, etc. Conté més

Formació CSUC sobre l'eiNa DMP i l'RDR

Formació CSUC sobre l'eiNa DMP i l'RDR

El CSUC ha programat 6 sessions de formació al llarg del 2024 sobre l'eiNa DMP i l'RDR. Estan adreçades als investigadors i també als bibliotecaris.

Com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP

De la ciència moderna a la ciència oberta

De la ciència moderna a la ciència oberta

La cap de la Unitat de Recerca de les Biblioteques de la UPC, Anna Rovira, ha participat en desenvolupament d'un manual d'innovació i ciència oberta dins del marc de col·laboració amb Unite!.

Acords transformatius i ajuts per publicar en accés obert a la UPC

Acords transformatius i ajuts per publicar en accés obert a la UPC

Què són els acords transformatius i com fer ús de les APC?

Són acords de subscripció de revistes entre les editorials i les universitats o consorcis que inclouen un determinat nombre d'APC (Article Procesing Charges) per publicar articles en accés obert immediat.

Punts PAR i PATT 2023

Punts PAR i PATT 2023

Ja està disponible el calendari per al càlcul dels Punts per Activitats de Recerca (PAR) i Punts per Activitats de Transferència de Tecnologia (PATT) de l'any 2023.

Les dates més rellevants són:

Pla de Gestió de Dades (PGD): nova guia d'ús

Pla de Gestió de Dades (PGD): nova guia d'ús

L'eiNa DMP serveix per a dissenyar plans de gestió de dades d'acord amb els requeriments de les agències de finançament.

Ets docent a la UPC?

Ets docent a la UPC?

Les biblioteques de la UPC posen al teu abast diferents recursos i serveis que et poden ajudar en la preparació de les teves assignatures:

Portal únic UPC per a la Gestió de Dades de Recerca

Portal únic UPC per a la Gestió de Dades de Recerca

El nou portal de dades de recerca vol millorar el suport a la gestió de dades de recerca a la UPC a través d'una finestreta única d'atenció a l'investigador en la que hi participen l'Àrea de Recerca, l'Àrea TIC, l'Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos, el Comitè d'Ètica, l'Escola de Doct

Checklist per a investigadors sobre curació de dades de recerca

Checklist per a investigadors sobre curació de dades de recerca

Compartir les dades de recerca és un dels mandats de la ciència oberta, però sempre cal fer una correcta gestió de les dades de recerca seguint els principis FAIR.

Guia bàsica sobre el procés de publicació dels articles científics

Guia bàsica sobre el procés de publicació dels articles científics

Disponible en accés obert la guia 'Escriptura d'articles científics: estructura, redacció, fases i publicació' de Lluís Codina i Carlos Lopezosa, professor i investigadors de la UPF.