SERVEI D'INFORMACIó SOBRE PATENTS

Servei d'informació sobre patents

Servei d'informació sobre patents

Vols sol·licitar el registre d'una invenció?
Et podem ajudar a fer cerques a Derwent Innovation Index abans d'adreçar-te a l'Oficina de Patents del Servei de Gestió de la Innovació de la UPC.
Tota la informació sobre el servei d'informació sobre patents a: http://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/patents