RESEARCHERID I PUBLONS

ResearcherID i Publons

ResearcherID i Publons

Els perfils públics de ResearcherID s'han migrat a Publons, xarxa social inclosa a Web of Science que vol posar en valor l’activitat global dels investigadors: com a autors, com a editors i com a revisors, ja que combina publicacions, mètriques de citacions, historial com a revisor i treball d’edició a revistes acadèmiques.
La creació del perfil és gratuïta i permet enllaçar-ho amb d’altres perfils com ORCID, ResearcherID o Linkedin. Ofereix mètriques i altmètriques de les publicacions en funció de les dades recopilades de fonts com Web of Science, Crossref, PubMed i Mendeley.