RECERTIC UPC

recerTIC UPC

recerTIC UPC

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) presenta recerTIC UPC, un conjunt de treballs dedicats a oferir una visió representativa de la producció científica de la nostra universitat en temes emergents de l’àmbit de les TIC. Aquests temes són: 5G, Computer security, Embedded systems, Machine learning, Smart sensors, Bioinformatics, Data science and engineering, IoT, Robotics i Vehicle-to-everything.
La base dels estudis recerTIC UPC són els articles de revista i les publicacions de congressos amb autoria UPC, publicats entre 2007 i 2017, i indexats a la base de dades Web of Science.
recerTIC UPC ofereix dades rellevants que permeten copsar la potència de la recerca de la UPC en els camps analitzats a través de taules i gràfics estàtics, així com de mapes interactius.

Més informació