QUè SóN LES DADES DE RECERCA FAIR?

Què són les dades de recerca FAIR?

Què són les dades de recerca FAIR?

FAIR:

  • Findable (Trobables)
  • Accessible (Accessibles)
  • Interoperable (Interoperables)
  • Reusable (Reusables)

Són els principis, definits per primera vegada l'any 2016 a la revista Scientific Data, que han de complir les dades de recerca i les seves metadades per poder ser recuperables i reutilitzables per altres persones i per les màquines. Cada vegada més entitats finançadores com l'H2020 i el Plan Estatal requereixen als investigadors elaborar un Pla de Gestió de Dades o  Data Management Plan (DMP) que és un document metodològic que descriu el cicle de vida de les dades recopilades, generades i processades durant un projecte de recerca, una tesi doctoral, etc.