PUNTS PAR I PATT 2023

Punts PAR i PATT 2023

Punts PAR i PATT 2023

Ja està disponible el calendari per al càlcul dels Punts per Activitats de Recerca (PAR) i Punts per Activitats de Transferència de Tecnologia (PATT) de l'any 2023.

Les dates més rellevants són:

  • 26 de febrer-1 de març: darrera setmana per introduir a DRAC les activitats de l’any 2023.
  • 17 de maig: càlcul dels punts PAR i PATT de l’any 2023.
  • 20-31 de maig: presentació d’al·legacions per part del professorat i personal investigador.
  • 28 de juny: publicació dels PAR i PATT definitius de l’any 2023 i finalització del procés d’avaluació.

Recordeu que s’ha de dipositar la versió post-print dels articles (la darrera versió després del procés de peer review), a través de DRAC.