PLA DE GESTIó DE DADES (PGD): NOVA GUIA D'úS

Pla de Gestió de Dades (PGD): nova guia d'ús

Pla de Gestió de Dades (PGD): nova guia d'ús

L'eiNa DMP serveix per a dissenyar plans de gestió de dades d'acord amb els requeriments de les agències de finançament. La nova guia és un recurs de suport pel personal investigador i pels doctorands perquè pugin treure el màxim profit de les noves funcionalitats de l'eiNa DMP i puguin usar-la amb facilitat. Seguint aquesta guia, el personal investigador serà capaç de crear un pla, compartir-lo i descarregar-lo, a més de poder enllaçar-hi altres outputs de recerca del mateix projecte i aplicar-hi identificadors persistents sempre que sigui possible.

A la guia s'hi descriuen tots els processos associats a la creació d'un pla de gestió de dades, així com la gestió del propi compte d'usuari.