LLIBRES ELECTRòNICS D'SPRINGER

Llibres electrònics d'Springer

Llibres electrònics d'Springer

S’ha prorrogat un any més l'acord d'accés als llibres electrònics de l’editorial Springer. El total de títols accessibles a través d’Springer Link és de 36.537.
Es disposa d'accés perpetu als llibres de la col·lecció Engineering publicats l'any 2020 i formada per 970 títols. I també accés durant 6 mesos (fins a mitjans de novembre 2021) a més de 2.600 títols publicats a les col·leccions Engineering, Energy i Intelligent Technologies & Robotics.

L'accés està restringit a la comunitat UPC, amb les mateixes condicions d'ús que la resta de continguts de la plataforma Springer Link.

Si necessiteu accedir a tota l’oferta de llibres digitals d’altres matèries, tant editats per editorials com d’accés obert i ordenats per matèries, els podeu consultar al portal de Bibliotècnica: Llibres electrònics.