GRUP DE TREBALL DE CIèNCIA OBERTA DE CESAER

Grup de Treball de Ciència Oberta de CESAER

Grup de Treball de Ciència Oberta de CESAER

L'SBPA participa en el Grup de Treball de Ciència Oberta de CESAER, en el marc del qual s'acaben de publicar 2 informes en els que la UPC hi és present:

  1. estratègies per a la publicació en accés obert 
  2. la importància de les publicacions en congressos en l'àmbit de les enginyeries