ESTEM ELABORANT EL NOU PLA ESTRATèGIC DE LES BIBLIOTEQUES UPC [2030]

Estem elaborant el nou Pla Estratègic de les Biblioteques UPC [2030]

Estem elaborant el nou Pla Estratègic de les Biblioteques UPC [2030]

Les biblioteques de la UPC estem elaborant el nou Pla estratègic 2030.

Gràcies a la participació de l'SBPA, el PDI, el PTGAS i l'estudiantat que ens han proporcionat una visió exhaustiva del nostre entorn, ara disposem d'un marc estratègic clar a través de l'anàlisi dels DAFOS i de les respostes rebudes a l'enquesta participativa. Mantindrem una comunicació oberta sobre les passes següents i les accions derivades d'aquests resultats, demostrant el nostre compromís amb una comunitat universitària informada i activament implicada.

Gràcies per ser part d'aquest procés!