DISPONIBLE EL JCR 2021

Disponible el JCR 2021

Disponible el JCR 2021

Amb la nova edició del JCR 2021 (amb dades del 2020) s’introdueixen 3 novetats en una nova plataforma de WoS més moderna i amigable: 

  1. S'amplia la cobertura de les revistes a totes les indexades a la col·lecció principal de Web of Science (WoS), incloent les revistes de l'Arts & Humanities Citation Index (AHCI) i de l'Emerging Sources Citation Index (ESCI).
  2. Journal Citation Indicator (JCI), el nou indicador de qualitat normalitzat. Analitza les citacions rebudes durant 3 anys i permet comparar revistes de diferents àmbits temàtics.  
  3. El Journal Impact Factor (JIF) se seguirà oferint només per a Science i Social Science. El nou indicador JCI es donarà per a totes les revistes incloses les d'AHCI i ESCI.