DECLARACIó DE BARCELONA SOBRE LA INFORMACIó DE RECERCA OBERTA

Declaració de Barcelona sobre la informació de recerca oberta

Declaració de Barcelona sobre la informació de recerca oberta

La UPC s’ha adherit a la Declaració de Barcelona sobre l’accés obert a les dades de recerca científica. Aquesta declaració, feta pública el 16 d’abril, compta amb la participació de més de 30 universitats i centres de recerca europeus. L’objectiu és promoure l’accés obert a les dades relacionades amb la recerca científica com una norma institucional. Això implica liderar la transformació en la manera com s’utilitza i es produeix la informació de recerca.

Els compromisos de la Declaració de Barcelona són els següents:

  • Fer que la informació sobre la recerca que es produeixi i utilitzi sigui per defecte en obert.
  • Treballar amb serveis i sistemes que donin suport a la informació de recerca en obert.
  • Donar suport a la sostenibilitat d’infraestructures per a la informació de recerca en obert.
  • Impulsar accions de suport col·lectiu per accelerar la transició a la informació de recerca en obert.