INVESTIGADORS

Préstec interbibliotecari

A efectes de préstec interbibliotecari, són membres de la UPC: PDI, PAS (actiu i jubilat) i estudiants de la UPC, Grup UPC, UPC Alumni Premium i altres entitats amb acords.

Pots demanar originals o còpies de documents que no estan disponibles a les biblioteques de la UPC.

Subministrem tot tipus de documents (llibres, articles de revista, tesis doctorals, informes tècnics, patents, conferències, etc.), de qualsevol país del món i en qualsevol llengua.

Els documents sol·licitats a través d'aquest servei només es poden utilitzar per a ús privat, docent o d'investigació.

Consulta el Catàleg de les biblioteques de la UPC per veure si el document es troba a la UPC. Si hi és, ves directament a una biblioteca de la UPC.

Si el document no es troba a cap de les biblioteques, emplena el formulari de sol·licitud de préstec interbibliotecari.

Si vols en préstec un document d'una altra biblioteca universitària pública catalana (CSUC), utilitza primer el Préstec Consorciat (PUC), sempre i quan siguis un usuari autoritzat per al PUC (PDI, PAS, estudiants UPC i UPC School, PAS Grup UPC i PDI/PAS jubilat).

El cost depèn del tipus de document sol·licitat i del lloc on s'hagi de demanar. Consulta les tarifes del servei.

L'import de la petició s'ha de pagar en efectiu en el moment en què es lliura el document.

Si ets PDI o PAS de la UPC, pots pagar a càrrec d'una unitat estructural.

El temps d'espera depèn del tipus de document i de la biblioteca subministradora.

En el moment de rebre la sol·licitud, la biblioteca t'informarà del cost i del termini previst.

Envieu les sol·licituds per correu electrònic a sod.bibliotequesupc.edu. També podeu omplir el formulari per donar d'alta el vostre centre.

Ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la disponibilitat i cost del document.


Darrera actualització: 17/01/2022