PLA ESTRATèGIC DE LES BIBLIOTEQUES

Les propostes del PAS

Ens interessa la teva opinió
Les Biblioteques de la UPC contribueixen a l'èxit de l'activitat docent i d'investigació oferint recursos i serveis claus pel seu desenvolupament. Ara tenim l'oportunitat de donar forma al seu futur mitjançant la creació d'un nou Pla estratègic. La teva experiència i les teves opinions són fonamentals en aquest procés per garantir que les nostres Biblioteques segueixin sent motors de coneixement i suport per a tota la comunitat universitària. La teva contribució és essencial per al nostre èxit conjunt!
Valora les següents afirmacions
Temes clau de futur